2010

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA
Numer: XXXVII/215/2010, Z dnia: 10.11.2010, Zmieniana:  
w sprawie: wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku leśnego.
Załączniki:
u215_10.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 09.12.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 09.12.2010 , wersja 1
Numer: XXXIII/182/2010, Z dnia: 28.04.2010, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu.
Załączniki:
u_182_33_10.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 08.07.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 08.07.2010 , wersja 1
Numer: XXXII/176/2010, Z dnia: 11.03.2010, Zmieniana:  
w sprawie: przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie „Opolski Mikro Fundusz Poręczeń na Rzecz Rozwoju Gospodarki Społecznej" z siedzibą w Opolu.
Załączniki:
u176_10.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 11.03.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 30.07.2010 , wersja 2
Numer: XXXIII/181/2010, Z dnia: 28.04.2010, Zmieniana:  
w sprawie: przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu.
Załączniki:
u181_2010.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 09.08.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 09.08.2010 , wersja 1
Numer: XXXVI/206/2010, Z dnia: 27.10.2010, Zmieniana:  
w sprawie określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych.

Załączniki:
u206_10.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 05.12.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 05.12.2010 , wersja 1
Numer: XXXV/201/2010, Z dnia: 02.09.2010, Zmieniana:  
w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Załączniki:
u201_35.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 04.10.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 04.10.2010 , wersja 1
Numer: I/1/2010, Z dnia: 01.12.2010, Zmieniana:  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Radłów.
Załączniki:
u1_1_10.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 16.01.2011.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 16.01.2011 , wersja 1
Numer: XXXIII/179/2010, Z dnia: 28.04.2010, Zmieniana:  
w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Radłów za 2009 rok.
Załączniki:
u179_10.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 30.07.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 30.07.2010 , wersja 1
Numer: XXXIV/191/2010, Z dnia: 07.07.2010, Zmieniana:  
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu.
Załączniki:
u191_10.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 30.07.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 30.07.2010 , wersja 1
Numer: XXXII/175/2010, Z dnia: 11.03.2010, Zmieniana:  
w sprawie: przyjęcia na 2010 rok Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
Załączniki:
u175_10.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 30.07.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 30.07.2010 , wersja 1
Numer: III/15/2010, Z dnia: 28.12.2010, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały w sprawie: wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości.
Załączniki:
u15_3_10.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 18.01.2011.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 18.01.2011 , wersja 1
Numer: XXXIII/186/2010, Z dnia: 28.04.2010, Zmieniana:  
w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Radłowie na własność Gminy Radłów

Załączniki:
u_186_33_10.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 09.07.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 09.07.2010 , wersja 1
Numer: XXXV/199/2010, Z dnia: 02.09.2010, Zmieniana:  
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Radłów nieruchomości gruntowych.
Załączniki:
u199_35.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 04.10.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 04.10.2010 , wersja 1
Numer: XXXIII/185/2010, Z dnia: 28.04.2010, Zmieniana:  
w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości zabudowanej położonej w Radłowie na własność Gminy Radłów
Załączniki:
u_185_33_10.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 09.07.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 09.07.2010 , wersja 1
Numer: III/14/2010, Z dnia: 28.12.2010, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.

Załączniki:
u14_3_10.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 18.01.2011.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 18.01.2011 , wersja 1
 1 2 3 4 5 
Początek strony