2009

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  
Numer: 118/XXII/2009, Z dnia: 28.01.2009, Zmieniana:  
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
Załączniki:
u118_09.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 08.11.2009.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 08.11.2009 , wersja 1
Numer: 119/XXII/2009, Z dnia: 28.01.2009, Zmieniana:  
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Kościeliskach.
Załączniki:
u119_09.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 22.11.2009.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 22.11.2009 , wersja 1
Numer: 120/XXII/2009, Z dnia: 28.01.2009, Zmieniana: XXI/113/2008
w sprawie: zmiany uchwały nr 113/XXI/2008 Rady Gminy w Radłowie z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2009.
Załączniki:
u120_22_09.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 28.01.2009.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 05.02.2009 , wersja 2
Numer: 121/XXIII/2009, Z dnia: 18.03.2009, Zmieniana:  
w sprawie: przyjęcia na rok 2009 Gminnego Programu i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
Załączniki:
u121_09.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 08.11.2009.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 08.11.2009 , wersja 1
Numer: 122/XXIII/2009, Z dnia: 18.03.2009, Zmieniana: XXI/113/2008
w sprawie: zmiany uchwały nr 113/XXI/2008 Rady Gminy w Radłowie z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2009.
Załączniki:
u_122_23_09.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 07.04.2009.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 07.04.2009 , wersja 1
Numer: 125/XXIII/2009, Z dnia: 18.03.2009, Zmieniana:  
w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, a także innych składników wynagradzania
Załączniki:
u125_09.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 08.11.2009.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 08.11.2009 , wersja 1
Numer: 126/XXIII/2009, Z dnia: 18.03.2009, Zmieniana:  
w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w Gminie Radłów
Załączniki:
u126_09.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 08.11.2009.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 08.11.2009 , wersja 1
Numer: 127/XXIII/2009, Z dnia: 18.03.2009, Zmieniana:  
w sprawie: powołania doraźnej Komisji ds. opracowania projektu Statutu Gminy Radłów
Załączniki:
u127_09.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 08.11.2009.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 08.11.2009 , wersja 1
Numer: 128/XXIII/2009, Z dnia: 18.03.2009, Zmieniana:  
w sprawie: przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu.
Załączniki:
u128_09.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 22.11.2009.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 22.11.2009 , wersja 1
Numer: 129/XXIII/2009, Z dnia: 18.03.2009, Zmieniana:  
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Radłów nieruchomości gruntowych
Załączniki:
u129_09.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 22.11.2009.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 22.11.2009 , wersja 1
Numer: 130/XXIII/2009, Z dnia: 18.03.2009, Zmieniana:  
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Radłów nieruchomości gruntowych.
Załączniki:
u130_09.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 22.11.2009.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 22.11.2009 , wersja 1
Numer: 131/XXIII/2009, Z dnia: 18.03.2009, Zmieniana:  
w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia państwowego przejmowanego na własność Gminy jako mienie komunalne.
Załączniki:
u131_09.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 22.11.2009.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 22.11.2009 , wersja 1
Numer: 132/XXIII/2009, Z dnia: 18.03.2009, Zmieniana:  
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na ułożenie warstwy ściernej z asfaltobetonu o grubości 4 cm wraz z robotami towarzyszącymi w miejscowości Nowe Karmonki w ciągu drogi powiatowej nr 1939 O Nowe Karmonki - Bodzanowice.
Załączniki:
u132_23_09.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 09.02.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 09.02.2010 , wersja 1
Numer: 133/XXIV/2009, Z dnia: 22.04.2009, Zmieniana:  
w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Radłów za 2008 rok.
Załączniki:
u133_09.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 22.11.2009.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 22.11.2009 , wersja 1
Numer: 134/XXIV/2009, Z dnia: 22.04.2009, Zmieniana: XXI/113/2008
w sprawie: zmiany uchwały nr 113/XXI/2008 Rady Gminy w Radłowie z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2009.
Załączniki:
u134_09.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 08.11.2009.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 08.11.2009 , wersja 1
 1 2 3 4 
Początek strony