2009

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA
Numer: XXV/140/2009, Z dnia: 17.06.2009, Zmieniana:  
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Radłów nieruchomości gruntowych.
Załączniki:
u140_09.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 22.11.2009.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 22.11.2009 , wersja 1
Numer: XXIV/133/2009, Z dnia: 22.04.2009, Zmieniana:  
w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Radłów za 2008 rok.
Załączniki:
u133_09.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 22.11.2009.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 22.11.2009 , wersja 1
Numer: XXV/137/2009, Z dnia: 17.06.2009, Zmieniana:  
w sprawie: zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Załączniki:
u137_09.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 08.11.2009.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 08.11.2009 , wersja 1
Numer: XXIV/134/2009, Z dnia: 22.04.2009, Zmieniana: XXI/113/2008
w sprawie: zmiany uchwały nr 113/XXI/2008 Rady Gminy w Radłowie z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2009.
Załączniki:
u134_09.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 08.11.2009.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 08.11.2009 , wersja 1
Numer: XXIII/128/2009, Z dnia: 18.03.2009, Zmieniana:  
w sprawie: przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu.
Załączniki:
u128_09.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 22.11.2009.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 22.11.2009 , wersja 1
Numer: XXIII/131/2009, Z dnia: 18.03.2009, Zmieniana:  
w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia państwowego przejmowanego na własność Gminy jako mienie komunalne.
Załączniki:
u131_09.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 22.11.2009.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 22.11.2009 , wersja 1
Numer: XXV/139/2009, Z dnia: 17.06.2009, Zmieniana:  
w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Radłów
Załączniki:
u139_09.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 08.11.2009.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 08.11.2009 , wersja 1
Numer: XXVII/148/2009, Z dnia: 16.09.2009, Zmieniana:  
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji.
Załączniki:
u148_09.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 08.11.2009.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 08.11.2009 , wersja 1
Numer: XXVII/149/2009, Z dnia: 16.09.2009, Zmieniana:  
w sprawie: wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Wolęcinie stanowiącej własność Gminy.
Załączniki:
u149_09.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 22.11.2009.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 22.11.2009 , wersja 1
Numer: XXX/164/2009, Z dnia: 29.12.2009, Zmieniana: XXI/113/2008
w sprawie: zmiany uchwały nr 113/XXI/2008 Rady Gminy w Radłowie z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2009.
Załączniki:
u164_30_09.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 11.01.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 11.01.2010 , wersja 1
Numer: XXVII/151/2009, Z dnia: 16.09.2009, Zmieniana:  
w sprawie: ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radłów
Załączniki:
u151_09.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 08.11.2009.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 08.11.2009 , wersja 1
Numer: XXIII/122/2009, Z dnia: 18.03.2009, Zmieniana: XXI/113/2008
w sprawie: zmiany uchwały nr 113/XXI/2008 Rady Gminy w Radłowie z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2009.
Załączniki:
u_122_23_09.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 07.04.2009.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 07.04.2009 , wersja 1
Numer: XXIII/126/2009, Z dnia: 18.03.2009, Zmieniana:  
w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w Gminie Radłów
Załączniki:
u126_09.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 08.11.2009.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 08.11.2009 , wersja 1
Numer: XXVIII/152/2009, Z dnia: 28.10.2009, Zmieniana:  
w sprawie: przystąpienia Gminy Radłów do projektu: „Równamy szanse już od przedszkola” POKL.09.01.01-16-016/09.
Załączniki:
u152_09.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 08.11.2009.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 08.11.2009 , wersja 1
Numer: XXIX/162/2009, Z dnia: 26.11.2009, Zmieniana:  
w sprawie: zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Gminy Radłów na lata 2009 - 2013.
Załączniki:
u162_29_09.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 09.02.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 09.02.2010 , wersja 1
 1 2 3 4 
Początek strony