2009

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA
Numer: XXII/120/2009, Z dnia: 28.01.2009, Zmieniana: XXI/113/2008
w sprawie: zmiany uchwały nr 113/XXI/2008 Rady Gminy w Radłowie z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2009.
Załączniki:
u120_22_09.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 28.01.2009.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 05.02.2009 , wersja 2
Numer: XXIII/122/2009, Z dnia: 18.03.2009, Zmieniana: XXI/113/2008
w sprawie: zmiany uchwały nr 113/XXI/2008 Rady Gminy w Radłowie z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2009.
Załączniki:
u_122_23_09.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 07.04.2009.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 07.04.2009 , wersja 1
Numer: XXV/143/2009, Z dnia: 05.08.2009, Zmieniana:  
w sprawie: zmiany "Planu Odnowy Miejscowości Ligota Oleska"
Załączniki:
u143_09.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 08.11.2009.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 08.11.2009 , wersja 1
Numer: XXVIII/152/2009, Z dnia: 28.10.2009, Zmieniana:  
w sprawie: przystąpienia Gminy Radłów do projektu: „Równamy szanse już od przedszkola” POKL.09.01.01-16-016/09.
Załączniki:
u152_09.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 08.11.2009.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 08.11.2009 , wersja 1
Numer: XXVIII/153/2009, Z dnia: 28.10.2009, Zmieniana:  
w sprawie: przystąpienia Gminy Radłów do projektu: „ Mamy coś do udowodnienia” POKL.09.01.02-16-051/09
Załączniki:
u153_09.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 08.11.2009.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 08.11.2009 , wersja 1
Numer: XXII/118/2009, Z dnia: 28.01.2009, Zmieniana:  
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
Załączniki:
u118_09.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 08.11.2009.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 08.11.2009 , wersja 1
Numer: XXIII/125/2009, Z dnia: 18.03.2009, Zmieniana:  
w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, a także innych składników wynagradzania
Załączniki:
u125_09.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 08.11.2009.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 08.11.2009 , wersja 1
Numer: XXIII/126/2009, Z dnia: 18.03.2009, Zmieniana:  
w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w Gminie Radłów
Załączniki:
u126_09.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 08.11.2009.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 08.11.2009 , wersja 1
Numer: XXIII/121/2009, Z dnia: 18.03.2009, Zmieniana:  
w sprawie: przyjęcia na rok 2009 Gminnego Programu i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
Załączniki:
u121_09.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 08.11.2009.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 08.11.2009 , wersja 1
Numer: XXIII/127/2009, Z dnia: 18.03.2009, Zmieniana:  
w sprawie: powołania doraźnej Komisji ds. opracowania projektu Statutu Gminy Radłów
Załączniki:
u127_09.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 08.11.2009.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 08.11.2009 , wersja 1
Numer: XXV/139/2009, Z dnia: 17.06.2009, Zmieniana:  
w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Radłów
Załączniki:
u139_09.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 08.11.2009.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 08.11.2009 , wersja 1
Numer: XXVI/145/2009, Z dnia: 05.08.2009, Zmieniana:  
w sprawie: przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej
Załączniki:
u145_09.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 08.11.2009.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 08.11.2009 , wersja 1
Numer: XXVII/150/2009, Z dnia: 16.09.2009, Zmieniana:  
w sprawie: ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
Załączniki:
u150_09.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 08.11.2009.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 08.11.2009 , wersja 1
Numer: XXVII/151/2009, Z dnia: 16.09.2009, Zmieniana:  
w sprawie: ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radłów
Załączniki:
u151_09.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 08.11.2009.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 08.11.2009 , wersja 1
Numer: XXIV/134/2009, Z dnia: 22.04.2009, Zmieniana: XXI/113/2008
w sprawie: zmiany uchwały nr 113/XXI/2008 Rady Gminy w Radłowie z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2009.
Załączniki:
u134_09.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 08.11.2009.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 08.11.2009 , wersja 1
 1 2 3 4 
Początek strony