2012

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA
Numer: XIV/96/2012, Z dnia: 20.06.2012, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2011.
Załączniki:
u96142012.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 23.07.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 23.07.2012 , wersja 1
Numer: XVI/116/2012, Z dnia: 25.10.2012, Zmieniana: XI/73/2011
w sprawie zmiany uchwały nr 73/XI/2011 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2012.
Załączniki:
u116_16_12.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 15.01.2013.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 15.01.2013 , wersja 1
Numer: XII/79/2012, Z dnia: 01.03.2012, Zmieniana: XI/73/2011
w sprawie zmiany uchwały nr 73/XI/2011 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2012.
Załączniki:
u79_ 12.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 11.03.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 11.03.2012 , wersja 1
Numer: XVIII/133/2012, Z dnia: 19.12.2013, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2013.
Załączniki:
budzet2013.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 05.03.2013.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 05.03.2013 , wersja 1
Numer: XII/82/2012, Z dnia: 01.03.2012, Zmieniana:  
w sprawie: zmiany wzoru deklaracji na podatek rolny.
Załączniki:
akt82.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 03.08.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 03.08.2012 , wersja 1
Numer: XIV/99/2012, Z dnia: 20.06.2012, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Radłów
Załączniki:
u991412.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 03.08.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 03.08.2012 , wersja 1
Numer: XVII/130/2012, Z dnia: 21.11.2012, Zmieniana:  
w sprawie: przyjęcia Programu Współpracy Gminy Radłów z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.
Załączniki:
u130_17_12.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 08.05.2013.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 08.05.2013 , wersja 1
Numer: XIV/95/2012, Z dnia: 20.06.2012, Zmieniana:  
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Radłów.
Załączniki:
u95142012.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 03.08.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 03.08.2012 , wersja 1
Numer: XIII/87/2012, Z dnia: 11.04.2012, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012.
Załączniki:
uchwala871312.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 09.05.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 09.05.2012 , wersja 1
Numer: XVII/127/2012, Z dnia: 21.11.2012, Zmieniana:  
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Załączniki:
akt127.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 15.01.2013.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 15.01.2013 , wersja 1
Numer: XVII/124/2012, Z dnia: 21.11.2012, Zmieniana:  
w sprawie określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.
Załączniki:
akt124_17_12.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 18.12.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 18.12.2012 , wersja 1
Numer: XII/81/2012, Z dnia: 01.03.2012, Zmieniana: XI/72/2011
w sprawie zmiany uchwały nr 72/XI/2011 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Załączniki:
u81_12.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 11.03.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 11.03.2012 , wersja 1
Numer: 39/2012, Z dnia: 03.02.2012, Zmieniana:  

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 3 lutego 2012 r.

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Radłów na 2012 r.

Załączniki:
urio_39_12.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 12.03.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 12.03.2012 , wersja 1
Numer: XII/85/2012, Z dnia: 01.03.2012, Zmieniana:  
w sprawie: uchylenia uchwały Rady Gminy Radłów z dnia 31.08.2011r. nr 53/VIII/2011 w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży, w drodze przetargu, lokalu użytkowego wchodzącego w skład budynku byłego przedszkola w Biskupicach, stanowiącego własność Gminy Radłów, wraz z udziałem w gruncie.
Załączniki:
u85_12.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 06.03.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 06.03.2012 , wersja 1
Numer: XIV/98/2012, Z dnia: 20.06.2012, Zmieniana:  
w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Śląska Opolskiego.
Załączniki:
u98142012.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 03.08.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 03.08.2012 , wersja 1
 1 2 3 
Początek strony