2012

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA
Numer: 85/XII/2012, Z dnia: 01.03.2012, Zmieniana:  
w sprawie: uchylenia uchwały Rady Gminy Radłów z dnia 31.08.2011r. nr 53/VIII/2011 w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży, w drodze przetargu, lokalu użytkowego wchodzącego w skład budynku byłego przedszkola w Biskupicach, stanowiącego własność Gminy Radłów, wraz z udziałem w gruncie.
Załączniki:
u85_12.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 06.03.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 06.03.2012 , wersja 1
Numer: 86/XII/2012, Z dnia: 01.03.2012, Zmieniana:  
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Radłów nieruchomości gruntowych
Załączniki:
u86_12.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 06.03.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 06.03.2012 , wersja 1
Numer: 84/XII/2012, Z dnia: 01.03.2012, Zmieniana:  
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na lokale użytkowe (garaże).
Załączniki:
u84_12.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 06.03.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 06.03.2012 , wersja 1
Numer: 79/XII/2012, Z dnia: 01.03.2012, Zmieniana: XI/73/2011
w sprawie zmiany uchwały nr 73/XI/2011 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2012.
Załączniki:
u79_ 12.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 11.03.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 11.03.2012 , wersja 1
Numer: 80/XII/2012, Z dnia: 01.03.2012, Zmieniana:  
w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Załączniki:
u80_12.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 11.03.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 11.03.2012 , wersja 1
Numer: 81/XII/2012, Z dnia: 01.03.2012, Zmieniana: XI/72/2011
w sprawie zmiany uchwały nr 72/XI/2011 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Załączniki:
u81_12.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 11.03.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 11.03.2012 , wersja 1
Numer: 38/2012, Z dnia: 03.02.2012, Zmieniana:  

Uchwała Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 3 lutego 2012 r.

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Radłów

Załączniki:
urio_38_12.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 12.03.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 12.03.2012 , wersja 1
Numer: 39/2012, Z dnia: 03.02.2012, Zmieniana:  

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 3 lutego 2012 r.

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Radłów na 2012 r.

Załączniki:
urio_39_12.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 12.03.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 12.03.2012 , wersja 1
Numer: 92/XIII/2012, Z dnia: 11.04.2012, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej Psurowie.
Załączniki:
u92_13_12.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 26.04.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 26.04.2012 , wersja 1
Numer: 93/XIII/2012, Z dnia: 11.04.2012, Zmieniana:  
w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Biskupicach na własność Gminy Radłów.
Załączniki:
u93_13_12.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 26.04.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 26.04.2012 , wersja 1
Numer: 94/XIII/2012, Z dnia: 11.04.2012, Zmieniana:  
w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radłów w 2012 roku".
Załączniki:
u94_13_12.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 26.04.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 26.04.2012 , wersja 1
Numer: 87/XIII/2012, Z dnia: 11.04.2012, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012.
Załączniki:
uchwala871312.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 09.05.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 09.05.2012 , wersja 1
Numer: 89/XIII/2012, Z dnia: 11.04.2012, Zmieniana: XI/73/2011
w sprawie zmiany uchwały nr 73/XI/2011 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2012.
Załączniki:
u89_13_2012.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 08.06.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 08.06.2012 , wersja 1
Numer: 90/XIII/2012, Z dnia: 11.04.2012, Zmieniana:  
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne.
Załączniki:
u90_13_2012.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 08.06.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 08.06.2012 , wersja 1
Numer: 91/XIII/2012, Z dnia: 11.04.2012, Zmieniana:  
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne.
Załączniki:
u91_13_2012.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 08.06.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 08.06.2012 , wersja 1
 1 2 3 
Początek strony