2012

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 100/XIV/2012, Z dnia: 20.06.2012, Zmieniana: XI/73/2011
w sprawie zmiany uchwały nr 73/XI/2011 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2012.
Załączniki:
u100142012.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 23.07.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 23.07.2012 , wersja 1
Numer: 102/XIV/2012, Z dnia: 20.06.2012, Zmieniana:  
w sprawie opłaty prolongacyjnej.
Załączniki:
u102142012.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 23.07.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 23.07.2012 , wersja 1
Numer: 96/XIV/2012, Z dnia: 20.06.2012, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2011.
Załączniki:
u96142012.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 23.07.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 23.07.2012 , wersja 1
Numer: 101/XIV/2012, Z dnia: 20.06.2012, Zmieniana: XI/72/2011
w sprawie zmiany uchwały nr 72/XI/2011 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

 

Załączniki:
u101142012.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 23.07.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 23.07.2012 , wersja 1
Numer: 99/XIV/2012, Z dnia: 20.06.2012, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Radłów
Załączniki:
u991412.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 03.08.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 03.08.2012 , wersja 1
Numer: 95/XIV/2012, Z dnia: 20.06.2012, Zmieniana:  
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Radłów.
Załączniki:
u95142012.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 03.08.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 03.08.2012 , wersja 1
Numer: 98/XIV/2012, Z dnia: 20.06.2012, Zmieniana:  
w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Śląska Opolskiego.
Załączniki:
u98142012.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 03.08.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 03.08.2012 , wersja 1
Numer: 97/XIV/2012, Z dnia: 20.06.2012, Zmieniana:  
w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Radłów za 2011 rok.
Załączniki:
u97142012.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 03.08.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 03.08.2012 , wersja 1
Numer: 103/XIV/2012, Z dnia: 20.06.2012, Zmieniana:  
w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej.
Załączniki:
u103142012.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 03.08.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 03.08.2012 , wersja 1
Numer: 104/XIV/2012, Z dnia: 20.06.2012, Zmieniana:  
w sprawie : zawarcia porozumienia międzygminnego w celu przeprowadzenia procesu zakupowego i świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej.
Załączniki:
u104_14_12.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 08.08.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 08.08.2012 , wersja 1
Numer: 92/XIII/2012, Z dnia: 11.04.2012, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej Psurowie.
Załączniki:
u92_13_12.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 26.04.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 26.04.2012 , wersja 1
Numer: 93/XIII/2012, Z dnia: 11.04.2012, Zmieniana:  
w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Biskupicach na własność Gminy Radłów.
Załączniki:
u93_13_12.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 26.04.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 26.04.2012 , wersja 1
Numer: 94/XIII/2012, Z dnia: 11.04.2012, Zmieniana:  
w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radłów w 2012 roku".
Załączniki:
u94_13_12.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 26.04.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 26.04.2012 , wersja 1
Numer: 87/XIII/2012, Z dnia: 11.04.2012, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012.
Załączniki:
uchwala871312.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 09.05.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 09.05.2012 , wersja 1
Numer: 89/XIII/2012, Z dnia: 11.04.2012, Zmieniana: XI/73/2011
w sprawie zmiany uchwały nr 73/XI/2011 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2012.
Załączniki:
u89_13_2012.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 08.06.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 08.06.2012 , wersja 1
 1 2 3 
Początek strony