oświadczenia kierowników jednostek

Oświadczenie majątkowe kadry kierowniczej dostępne w formacie Acrobat Reader, kadencja Rady Gminy 2014-2018

 

Sekretarz Gminy Radłów  - Grażyna Pilśniak 1  2
 Skarbnik Gminy Radłów  - Jolanta Leszcz 1  2
 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie  - Zbigniew Nowak 1  2 
 Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Radłowie  - Renata Gnot 1  2
 Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Radłowie  - Leszek Bartela 1  2
 Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Sternalicach  - Marian Pęcherz 1  2
 Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kościeliskach

 Zastępujący Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Kościeliskach
 - Anna Macioł

 - Aleksandra Sokołowska
1

1
 2


 Dyrektor Publicznego Przedszkola w Sternalicach  - Katarzyna Jędrak 1  2
 Dyrektor Publicznego Przedszkola w Kościeliskach  - Teresa Siwik 1  2
 Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Radłowie  - Alicja Korzekwa 1  2
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 26.05.2015
Opublikowana przez Edward Kała dnia 11.10.2016. Odsłon 1913, Wersja 22drukuj
Wersja : lewy  19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  z 31  prawy
Początek strony