Podatki i Opłaty

Można dokonywać wpłat za:

wodę, ścieki, podatki, opłaty skarbowe, czynsz najmu lokali użytkowych i mieszkalnych

na konto bankowe B.S. w Zawadzkiem O/Radłów

91 8909 1045 2004 0000 0013 0001

 

 Obowiązujące stawki podatku od nieruchomości, środków transportu a także opłaty za wodę ścieki i odpady.
 

Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 19.12.2017 14:03
Opublikowana przez Edward Kała dnia 19.12.2017 14:03. Odsłon 1145, Wersja 17