Podatki i Opłaty

W nowym roku budżetowym 2010 obowiązywać będą następujące stawki podatku od nieruchomości oraz od środków transportu.

  • Uchwała Nr 160/XXIX/2009 Rady Gminy w Radłowie z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie: określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportu /uchwała do pobrania w formacie PDF/

 

  • Uchwała Nr 158/XXIX/2009 Rady Gminy w Radłowie z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie: określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości /uchwała do pobrania w formacie PDF/

 

  • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r.
    Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r, o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, póz. 969, z póżn. zm.11 ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r. wyniosła 34,10 zł za l dt.

1) Zmiany tekstu Jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006r. Nr 191, póz, 1412, Nr 245, póz. 1775 i Nr 249, póz. 1825, z 2007 r. Nr 109, póz. 747 oraz i 2008 r. Nr 116, póz. 730 i Nr 237, póz. 1655 oraz z 2009 r. Nr 56, póz. 458.

Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 13.01.2010
Opublikowana przez Edward Kała dnia 13.01.2010. Odsłon 1158, Wersja 6drukuj
Wersja : lewy  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  z 20  prawy
Początek strony