Podatki i Opłaty

Można dokonywać wpłat za:

wodę, ścieki, podatki, opłaty skarbowe, czynsz najmu lokali użytkowych i mieszkalnych

na konto bankowe B.S. w Zawadzkiem O/Radłów

91 8909 1045 2004 0000 0013 0001

 


 W nowym roku budżetowym 2011 obowiązywać będą następujące stawki podatku od nieruchomości oraz od środków transportu.

  • Uchwała Nr XXXVI/206/2010, Rady Gminy Radłów z dnia: 27.10.2010 roku w sprawie: określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportu /uchwała do pobrania w formacie PDF/

 

  • Uchwała Nr XXXVI/205/2010 Rady Gminy w Radłów z dnia 27.10.2010 roku w sprawie: określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości /uchwała do pobrania w formacie PDF/

 

  • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r.

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm. 1) ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. wyniosła 37,64 zł za 1 dt.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747 oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620.

Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 07.10.2011
Opublikowana przez Edward Kała dnia 07.10.2011. Odsłon 1158, Wersja 8drukuj
Wersja : lewy  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  z 20  prawy
Początek strony