Zawiadomienie o wyborze oferty (wygasły...)

ZAWIADOMIENIE

 

o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia podprogowego na realizację zamówienia pn pn „Budowa odcinka elektroenergetycznej sieci oświetleniowej niskiego napięcia 0,23kV wraz z punktem oświetleniowym w miejscowości Ligota Oleska”

 

 

  1. Została wybrana oferta firmy:

 

            OLDA Zakład Elektroinstalacyjny, Dariusz Urbański

            Wędrynia 55, 46 – 275 Chudoba

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wybrana oferta jako jedyna posiada najniższą cenę ofertową. Zamawiający do wyboru oferty przyjął jedno kryterium oceny ofert cena – 100 %.

           

II .Zestawienie złożonych ofert:

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę:

brutto: 6 700,00 zł.

Do dnia 18.06.2019 roku do godziny 9:00 do Zamawiającego w wyznaczonym

terminie wpłynęła 1 oferta:

 

Oferta

Nazwa i adres

oferenta

Cena ofertowa

Zamówienia

 

 

1

 

OLDA Zakład Elektroinstalacyjny, Dariusz Urbański

Wędrynia 55, 46 – 275 Chudoba

 

 

Brutto:  5 223,58 zł

 

 

Zamieszczono na stronie internetowej www.bip.radlow.pl  

 

Dziękujemy Państwu za udział w niniejszym postępowaniu, zapraszając jednocześnie do udziału w następnych.

 


powrót...
Informacja wytworzona przez Jacek Wróbel dnia 18.06.2019
Opublikowana przez Jacek Wróbel dnia 18.06.2019. Wygasa 09.07.2019. Odsłon 46, Wersja 1
Początek strony