2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA
Numer: GPKN 6733.1.2018, Z dnia: 03.08.2018
Zawiadamiam, że w dniu 06.07.2018r., na wniosek Agnieszki Łęgosz zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej miejscowości Radłów działka nr 407/8, 409/6 k.m. 11 obręb Radłów
Załączniki:
6733_1_2018-03082018.pdf
Informacja wytworzona przez Piotr Górski dnia 03.08.2018.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 07.08.2018 , wersja 1
Początek strony