2015

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA
Numer: 0050.23.2015, Z dnia: 30.03.2015
w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2015
Załączniki:
z50_23_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 06.04.2015.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 06.04.2015 , wersja 1
Numer: 0050.55.2015, Z dnia: 27.08.2015
w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2015
Załączniki:
z50_55_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 01.09.2015.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 01.09.2015 , wersja 1
Numer: 0050.40.2015, Z dnia: 24.06.2015
w sprawie dokonania zmian w planach finansowych budżetu Gminy na rok 2015.
Załączniki:
z50402015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 11.08.2015.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 11.08.2015 , wersja 1
Numer: 0050.14.2015, Z dnia: 04.02.2015
w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji z budżetu Gminy Radłów na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w wieku emerytalnym przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 05.02.2015.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 05.02.2015 , wersja 1
Numer: 0050.15.2015, Z dnia: 10.02.2015
w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji z budżetu Gminy Radłów na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy.
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 15.02.2015.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 15.02.2015 , wersja 1
Numer: 0050.54.2015, Z dnia: 20.08.2015
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 roku
Załączniki:
z50_54_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 01.09.2015.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 01.09.2015 , wersja 1
Numer: 0050.9.2015, Z dnia: 23.01.2015
w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony osób i promocji zdrowia oraz wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w wieku emerytalnym przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy.
Załączniki:
z5092015.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 29.01.2015.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 29.01.2015 , wersja 1
Numer: 0050.11.2015, Z dnia: 28.01.2015
w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2015.
Załączniki:
z50_11_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 06.04.2015.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 06.04.2015 , wersja 1
Numer: 0050.41.2015, Z dnia: 24.06.2015
w sprawie: wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów komitetów referendalnych.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 27.06.2015.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 27.06.2015 , wersja 1
Numer: 0050.48.2015, Z dnia: 24.07.2015
w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji z budżetu Gminy Radłów na realizację zadania publicznego z zakresu zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin z terenu Gminy Radłów przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art.3 ust.3 ustawy.
Załączniki:
skmbt_22315072414260.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 30.07.2015.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 30.07.2015 , wersja 1
Numer: 0050.34.2015, Z dnia: 21.05.2015
w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2015.
Załączniki:
z50_34_15.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 18.06.2015.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 18.06.2015 , wersja 1
Numer: 0050.25.2015, Z dnia: 13.04.2015
w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2015.
Załączniki:
z50252015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 24.04.2015.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 24.04.2015 , wersja 1
Numer: 0050.32.2015, Z dnia: 07.05.2015
w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2015.
Załączniki:
z50_32_15.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 18.06.2015.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 18.06.2015 , wersja 1
Numer: 0050.21.2015, Z dnia: 25.03.2015
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014.
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 06.04.2015.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 06.04.2015 , wersja 1
Numer: 0050.38.2015, Z dnia: 22.06.2015
w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2015.
Załączniki:
z50382015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 11.08.2015.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 11.08.2015 , wersja 1
 1 2 3 
Początek strony