Konkurs na realizację zadania publicznego w roku 2014 (wygasły...)

KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2014
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.) i uchwały Rady Gminy Radłów z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Radłów z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 Wójt Gminy Radłów ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2014 roku następującego zadania publicznego:
I. Rodzaj zadania
Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Radłów , poprzez wspieranie działalności instytucji pozarządowych i innych określonych w ustawie. W sferze upowszechnienia sportu, propagowania zdrowego trybu życia w tym:
1) prowadzenie gminnych rozgrywek ligowych
2) wspieranie klubów uczestniczących w rozgrywkach;
3) utrzymanie gminnej bazy sportowej,
4) organizacja sportowo- rekreacyjna imprez dla mieszkańców gminy
5) udział zawodników z terenu gminy w zawodach ponadgminnych

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania publicznego w roku 2014 - 72 000,00 zł
Gmina Radłów zastrzega, iż kwota środków przeznaczonych na dotację może ulec zmianie.


powrót...
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 20.12.2013
Opublikowana przez Edward Kała dnia 20.12.2013. Wygasa 20.01.2014. Odsłon 599, Wersja 1
Początek strony