Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości (wygasły...)

Wójt Gminy Radłów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów, jako działka numer 159/7, karta mapy 6 obręb Sternalice. Dla nieruchomości stanowiącej przedmiot sprzedaży, Sąd Rejonowy w Kluczborku VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z Siedzibą w Oleśnie prowadzi księgę wieczystą KW 52706.

Nieruchomości gruntowa niezabudowana, położona w Sternalicach, karta mapy 6, oznaczone w ewidencji gruntów jako – dr;

Łączna powierzchnia 0,7728 ha. Cena 21.000,00 złotych.


powrót...
Wersja : 1 2 
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 02.08.2013
Opublikowana przez Edward Kała dnia 02.08.2013. Wygasa 23.09.2013. Odsłon 861, Wersja 2
Początek strony