2020

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 93/XII/2020, Z dnia: 29.01.2020, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Radłów nieruchomości gruntowej położonej w Biskupicach
Załączniki:
u93-12-2020.pdf
Informacja wytworzona przez Piotr Górski dnia 29.01.2020.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 07.02.2020 , wersja 1
Numer: 94/XII/2020, Z dnia: 29.01.2020, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Radłów nieruchomości gruntowej położonej w Biskupicach
Załączniki:
u94-12-2020.pdf
Informacja wytworzona przez Piotr Górski dnia 29.01.2020.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 07.02.2020 , wersja 1
Numer: 91/XII/2020, Z dnia: 29.01.2020, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały nr 86/XI/2019 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020
Załączniki:
u91-12-2020.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Kopacz dnia 29.01.2020.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 07.02.2020 , wersja 1
Numer: 92/XII/2020, Z dnia: 29.01.2020, Zmieniana:  
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy
Załączniki:
u92-12-2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jacek Wróbel dnia 29.01.2020.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 07.02.2020 , wersja 1
Numer: 96/XII/2020, Z dnia: 29.01.2020, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
Załączniki:
u96-12-2020.pdf
Informacja wytworzona przez Piotr Górski dnia 29.01.2020.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 07.02.2020 , wersja 1
Początek strony