2020

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA
Numer: 0050.125.2020, Z dnia: 25.02.2020
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznego Przedszkola w Sternalicach nauczycielowi tego przedszkola
Załączniki:
z50-125-2020.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Famuła dnia 25.02.2020.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 27.02.2020 , wersja 1
Numer: 0050.120.2020, Z dnia: 29.01.2020
w sprawie zasad dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe, placówki doskonalenia nauczycieli i inne podmioty oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w 2020 roku
Załączniki:
z50_120_2020.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Famuła dnia 29.01.2020.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 31.01.2020 , wersja 1
Numer: 0050.119.2020, Z dnia: 29.01.2020
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radłów
Załączniki:
z50_119_2020.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Famuła dnia 29.01.2020.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 31.01.2020 , wersja 1
Numer: 0050.116.2020, Z dnia: 29.01.2020
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Sternalicach
Załączniki:
z50_116_2020.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Famuła dnia 29.01.2020.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 31.01.2020 , wersja 1
Numer: 0050.118.2020, Z dnia: 29.01.2020
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Radłów
Załączniki:
50_118_2020.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Famuła dnia 29.01.2020.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 06.02.2020 , wersja 1
Numer: 0050.115.2020, Z dnia: 24.01.2020
w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Pomnik 1000-lecia w Kościeliskach podczas jego nieobecności
Załączniki:
50_115_2020.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Famuła dnia 24.01.2020.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 06.02.2020 , wersja 1
Numer: 0050.111.2020, Z dnia: 10.01.2020
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Sternalicach
Informacja wytworzona przez Dorota Famuła dnia 10.01.2020.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 10.01.2020 , wersja 1
Początek strony