2019

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 53/VII/2019, Z dnia: 26.06.2019, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Radłów nieruchomości gruntowej położonej w Radłowie
Załączniki:
u53-7-2019.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Kus dnia 26.06.2019.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 09.07.2019 , wersja 1
Numer: 54/VII/2019, Z dnia: 26.06.2019, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Radłów nieruchomości gruntowej położonej w Radłowie
Załączniki:
u54-7-2019.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Kus dnia 26.06.2019.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 09.07.2019 , wersja 1
Numer: 55/VII/2019, Z dnia: 26.06.2019, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia Gminy Radłów do projektu: "Akademia Przedszkolaka" RPOP.09.01.03-16-0010/18
Informacja wytworzona przez Sylwia Kus dnia 26.06.2019.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 09.07.2019 , wersja 1
Numer: 56/VII/2019, Z dnia: 26.06.2019, Zmieniana:  
w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez gminę Radłów
Załączniki:
u56-7-2019.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Kus dnia 26.06.2019.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 09.07.2019 , wersja 1
Numer: 33/VI/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana: IV/21/2018
w sprawie zmiany uchwały nr 21/IV/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019
Załączniki:
u33-6-2019.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Kopacz dnia 27.03.2019.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 05.04.2019 , wersja 1
Numer: 34/VI/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Opola
Załączniki:
u34-6-2019.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Kopacz dnia 27.03.2019.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 05.04.2019 , wersja 1
Numer: 35/VI/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Oleskiemu
Załączniki:
u35-6-2019.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Kopacz dnia 27.03.2019.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 05.04.2019 , wersja 1
Numer: 36/VI/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana:  
w sprawie diet oraz zwrotu kosztów przysługujących sołtysom sołectw utworzonych na terenie Gminy Radłów
Załączniki:
u36-6-2019.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Kopacz dnia 27.03.2019.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 05.04.2019 , wersja 1
Numer: 38/VI/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Załączniki:
u38-6-2019.pdf
Informacja wytworzona przez Piotr Górski dnia 27.03.2019.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 05.04.2019 , wersja 1
Numer: 37/VI/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radłów
Załączniki:
u37-6-2019.pdf
Informacja wytworzona przez Piotr Górski dnia 27.03.2019.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 05.04.2019 , wersja 1
Numer: 39/IV/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radłów w 2019 roku"
Załączniki:
u39-6-2019.pdf
Informacja wytworzona przez Piotr Górski dnia 27.03.2019.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 05.04.2019 , wersja 1
Numer: 40/IV/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana:  
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Załączniki:
u40-6-2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jacek Wróbel dnia 27.03.2019.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 05.04.2019 , wersja 1
Numer: 41/VI/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radłów
Załączniki:
u41-6-2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jacek Wróbel dnia 27.03.2019.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 05.04.2019 , wersja 1
Numer: 42/VI/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana:  
w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
Załączniki:
u42-6-2019.pdf
Informacja wytworzona przez Piotr Górski dnia 27.03.2019.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 05.04.2019 , wersja 1
Numer: 43/VI/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana:  
w sprawie dopłat do taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Załączniki:
u43-6-2019.pdf
Informacja wytworzona przez Piotr Górski dnia 27.03.2019.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 05.04.2019 , wersja 1
 1 2 3 4 
Początek strony