2018

Opole, 06.07.2018 r.   Opolski Urząd Wojewódzki Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego   Alarm I stopnia Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego o przekroczeniu poziomu informowania dla ozonu. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego na podstawie danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu: komunikat nr 3/PI/2018 z dnia 06.07.2018 informuje, iż w dniu 05.07.2018 w strefie opolskiej (m. Olesno) wystąpiło przekroczenie poziomu informowania tj.   Olesno – 181 μg/m3 (05.07.2018 r., godz. 12:00) Olesno – 181 μg /m3 (05.07.2018 r., godz. 14:00) Olesno – 183 μg /m3 (05.07.2018 r., godz. 15:00)   Przekroczenie poziomu informowania ozonu(tj. stężenie jednogodzinne 180μg/m³) wiąże się z ryzykiem wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych.   Biorąc pod uwagę niekorzystne warunki meteorologiczne (wysoka temperatura powietrza oraz duże nasłonecznienie), można przewidywać, że podobna sytuacja może utrzymywać się w najbliższych dniach na znacznym obszarze województwa. Zaleca się podjęcie działań krótkoterminowych zawartych w Planie Działań Krótkoterminowych: a)    Informowanie dyrektorów szkół, przedszkoli i żłobków o konieczności ograniczenia długotrwałego przebywania dzieci na otwartej przestrzeni dla uniknięcia narażenia na stężenia ozonu.   b)   Informowanie mieszkańców o konieczności ograniczenia przebywania na otwartej przestrzeni w czasie występowania wysokich stężeń podczas uprawiania sportu, czynności zawodowych zwiększających narażenie na działanie ozonu. c)    Informowanie dyrektorów szpitali i przychodni podstawowej opieki zdrowotnej o możliwości wystąpienia większej ilości przypadków nagłych (np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia) z powodu wystąpienia stężeń alarmowych zanieczyszczeń.   Grupami ludności najbardziej narażonymi na drażniące działanie ozonu są: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osobyz zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, z zaburzeniami funkcjonowaniaukładu krwionośnego, zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń orazosoby palące papierosy i bierni palacze.   W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem. Podobne zalecenie dotyczy osób z przewlekłymi chorobami serca, u których może wystąpić pogorszenie samopoczucia.   Środki ostrożności, które powinny być podjęte przez najbardziej narażone grupy ludności to: ·         unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni, w szczególności połączonego ze znacznym wysiłkiem fizycznym; ·         osoby z niewydolnością układu krążenia i przewlekłymi chorobami układu oddechowego, mające trudności z oddychaniem, powinny ograniczyć przebywanie na powietrzu.   Szczegółowe informacje na temat jakości powietrza na terenie województwa opolskiego dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (www.opole.pios.gov.pl), w zakładce: Jakość powietrza atmosferycznego/Bieżące wyniki pomiarów.         Dyżurny WCZK                  

Informacja wytworzona przez dnia 06.07.2018
Opublikowana przez Alicja Słomkowska dnia 06.07.2018. Odsłon 196, Wersja 85drukuj
Wersja : lewy  82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92  z 146  prawy
Początek strony