2017

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XXX/193/2017, Z dnia: 28.12.2017, Zmieniana: XXI/135/2016
w sprawie zmiany uchwały nr 135/XXI/2016 Rady Gminy Radłów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017
Załączniki:
u193-30-2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 28.12.2017.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 04.01.2018 , wersja 1
Numer: XXX/195/2017, Z dnia: 28.12.2017, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018
Załączniki:
u195-30-2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 28.12.2017.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 04.01.2018 , wersja 1
Numer: XXIX/189/2017, Z dnia: 22.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie nadania statutu Publicznej Szkole Podstawowej w Radłowie 189/XXIX/2017
Załączniki:
u189-29-2017.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Famuła dnia 22.11.2017.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 01.12.2017 , wersja 1
Numer: XXIX/190/2017, Z dnia: 22.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Pomnik 1000- lecia w Kościeliskach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Pomnik 1000-lecia w Kościeliskach
Załączniki:
u190-29-2017.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Famuła dnia 22.11.2017.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 01.12.2017 , wersja 1
Numer: XXIX/191/2017, Z dnia: 22.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Sternalicach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Sternalicach
Załączniki:
u191-29-2017.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Famuła dnia 22.11.2017.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 01.12.2017 , wersja 1
Numer: XXIX/185/2017, Z dnia: 22.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenie warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Załączniki:
u185-29-2017.pdf
Informacja wytworzona przez Piotr Górski dnia 22.11.2017.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 19.12.2017 , wersja 1
Numer: XXIX/186/2017, Z dnia: 22.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy
Załączniki:
u186-29-2017.pdf
Informacja wytworzona przez Piotr Górski dnia 22.11.2017.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 19.12.2017 , wersja 1
Numer: XXIX/183/2017, Z dnia: 22.11.2017, Zmieniana: XXI/135/2016
w sprawie zmiany uchwały nr 135/XXI/2016 Rady Gminy Radłów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017
Załączniki:
u183-29-2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 22.11.2017.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 19.12.2017 , wersja 1
Numer: XXVIII/182/2017, Z dnia: 25.10.2017, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, a także innych składników wynagradzania
Załączniki:
u182-28-2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 25.10.2017.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 31.10.2017 , wersja 1
Numer: XXVIII/179/2017, Z dnia: 25.10.2017, Zmieniana:  
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 25.10.2017.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 31.10.2017 , wersja 1
Numer: XXVIII/178/2017, Z dnia: 25.10.2017, Zmieniana:  
w sprawie określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 25.10.2017.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 31.10.2017 , wersja 1
Numer: XXVIII/180/2017, Z dnia: 25.10.2017, Zmieniana: XXI/135/2016
w sprawie zmiany uchwały nr 135/XXI/2016 Rady Gminy Radłów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017
Załączniki:
u180-28-2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 25.10.2017.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 31.10.2017 , wersja 1
Numer: XXVII/175/2017, Z dnia: 20.09.2017, Zmieniana: XXI/135/2016
w sprawie zmiany uchwały nr 135/XXI/2016 Rady Gminy Radłów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017
Załączniki:
u175-27-2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 20.09.2017.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 06.10.2017 , wersja 1
Numer: XXVII/174/2017, Z dnia: 20.09.2017, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Cisek
Załączniki:
u174-27-2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 20.09.2017.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 02.10.2017 , wersja 1
Numer: XXVII/177/2017, Z dnia: 20.09.2017, Zmieniana:  
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Załączniki:
u177-27-2017.pdf
Informacja wytworzona przez Piotr Górski dnia 20.09.2017.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 06.10.2017 , wersja 1
 1 2 3 
Początek strony