2017

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XXIV/158/2017, Z dnia: 25.05.2017, Zmieniana:  
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Radłów nieruchomości gruntowej.
Załączniki:
u158-24-2017.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 25.05.2017.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 09.06.2017 , wersja 1
Numer: XXIV/161/2017, Z dnia: 25.05.2017, Zmieniana:  
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Radłów nieruchomości gruntowej.
Załączniki:
u161-24-2017.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 25.05.2017.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 09.06.2017 , wersja 1
Numer: XXIV/159/2017, Z dnia: 25.05.2017, Zmieniana:  
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej Kościeliskach.
Załączniki:
u159-24-2017.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 25.05.2017.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 09.06.2017 , wersja 1
Numer: XXIV/160/2017, Z dnia: 25.05.2017, Zmieniana:  
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej Kościeliskach.
Załączniki:
u160-24-2017.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 25.05.2017.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 09.06.2017 , wersja 1
Numer: XXIV/155/2017, Z dnia: 25.05.2017, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu.
Załączniki:
u155-24-2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 25.05.2017.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 22.06.2017 , wersja 1
Numer: XXIV/156/2017, Z dnia: 25.05.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały nr 135/XXI/2016 Rady Gminy Radłów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017.
Załączniki:
u156-24-2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 25.05.2017.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 22.06.2017 , wersja 1
Numer: XXIII/149/2017, Z dnia: 30.03.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały nr 135/XXI/2016 Rady Gminy Radłów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017.
Załączniki:
u149-23-2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 30.03.2017.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 04.04.2017 , wersja 1
Numer: XXIII/152/2017, Z dnia: 30.03.2017, Zmieniana:  
w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radłów
Załączniki:
u152-23-2017.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 30.03.2017.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 04.04.2017 , wersja 1
Numer: XXIII/153/2017, Z dnia: 30.03.2017, Zmieniana:  
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
Załączniki:
u153-23-2017.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 30.03.2017.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 04.04.2017 , wersja 1
Numer: XXIII/154/2017, Z dnia: 30.03.2017, Zmieniana:  
w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radłów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół
Załączniki:
u154-23-2017.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 30.03.2017.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 04.04.2017 , wersja 1
Numer: XXIII/148/2017, Z dnia: 30.03.2017, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu
Załączniki:
u148-23-2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 30.03.2017.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 04.04.2017 , wersja 1
Numer: XXIII/151/2017, Z dnia: 30.03.2017, Zmieniana:  
w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Załączniki:
u151-23-2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 30.03.2017.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 04.04.2017 , wersja 1
Numer: XXII/143/2017, Z dnia: 15.02.2017, Zmieniana:  
w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Radłów prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Radłowie.
Załączniki:
u143-22-2017.pdf
Informacja wytworzona przez Piotr Górski dnia 15.02.2017.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 20.02.2017 , wersja 1
Numer: XXII/144/2017, Z dnia: 15.02.2017, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości rolnych na rzecz dotychczasowych dzierżawców.
Załączniki:
u144-22-2017.pdf
Informacja wytworzona przez Piotr Górski dnia 15.02.2017.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 20.02.2017 , wersja 1
Numer: XXII/142/2017, Z dnia: 15.02.2017, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Radłowie wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości gruntowej położonej w Radłowie
Załączniki:
u142-22-2017.pdf
Informacja wytworzona przez Piotr Górski dnia 15.02.2017.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 20.02.2017 , wersja 1
 1 2 
Początek strony