2017

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XXVII/174/2017, Z dnia: 20.09.2017, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Cisek
Załączniki:
u174-27-2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 20.09.2017.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 02.10.2017 , wersja 1
Numer: XXVII/175/2017, Z dnia: 20.09.2017, Zmieniana: XXI/135/2016
w sprawie zmiany uchwały nr 135/XXI/2016 Rady Gminy Radłów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017
Załączniki:
u175-27-2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 20.09.2017.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 06.10.2017 , wersja 1
Numer: XXVII/176/2017, Z dnia: 20.09.2017, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radłów
Załączniki:
u176-27-2017.pdf
Informacja wytworzona przez Piotr Górski dnia 20.09.2017.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 06.10.2017 , wersja 1
Numer: XXVII/177/2017, Z dnia: 20.09.2017, Zmieniana:  
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Załączniki:
u177-27-2017.pdf
Informacja wytworzona przez Piotr Górski dnia 20.09.2017.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 06.10.2017 , wersja 1
Numer: XXVI/169/2017, Z dnia: 23.08.2017, Zmieniana: XXI/135/2016
w sprawie zmiany uchwały nr 135/XXI/2016 Rady Gminy Radłów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017.
Załączniki:
u169-26-2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 23.08.2017.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 25.08.2017 , wersja 1
Numer: XXVI/173/2017, Z dnia: 23.08.2017, Zmieniana:  
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadania inwestycyjne.
Załączniki:
u173-26-2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 23.08.2017.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 25.08.2017 , wersja 1
Numer: XXV/165/2017, Z dnia: 27.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały nr 135/XXI/2016 Rady Gminy Radłów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017
Załączniki:
u165-25-2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 27.06.2017.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 30.06.2017 , wersja 1
Numer: XXV/166/2017, Z dnia: 27.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie wskazania uczniom klas VI miejsca realizacji obowiązku szkolnego
Załączniki:
u166-25-2017.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 27.06.2017.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 30.06.2017 , wersja 1
Numer: XXV/163/2017, Z dnia: 27.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2016.
Załączniki:
u163-25-2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 27.06.2017.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 07.07.2017 , wersja 1
Numer: XXIV/158/2017, Z dnia: 25.05.2017, Zmieniana:  
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Radłów nieruchomości gruntowej.
Załączniki:
u158-24-2017.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 25.05.2017.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 09.06.2017 , wersja 1
Numer: XXIV/161/2017, Z dnia: 25.05.2017, Zmieniana:  
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Radłów nieruchomości gruntowej.
Załączniki:
u161-24-2017.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 25.05.2017.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 09.06.2017 , wersja 1
Numer: XXIV/159/2017, Z dnia: 25.05.2017, Zmieniana:  
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej Kościeliskach.
Załączniki:
u159-24-2017.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 25.05.2017.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 09.06.2017 , wersja 1
Numer: XXIV/160/2017, Z dnia: 25.05.2017, Zmieniana:  
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej Kościeliskach.
Załączniki:
u160-24-2017.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 25.05.2017.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 09.06.2017 , wersja 1
Numer: XXIV/155/2017, Z dnia: 25.05.2017, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu.
Załączniki:
u155-24-2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 25.05.2017.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 22.06.2017 , wersja 1
Numer: XXIV/156/2017, Z dnia: 25.05.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały nr 135/XXI/2016 Rady Gminy Radłów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017.
Załączniki:
u156-24-2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 25.05.2017.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 22.06.2017 , wersja 1
 1 2 
Początek strony