2017

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XXIX/189/2017, Z dnia: 22.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie nadania statutu Publicznej Szkole Podstawowej w Radłowie 189/XXIX/2017
Załączniki:
u189-29-2017.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Famuła dnia 22.11.2017.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 01.12.2017 , wersja 1
Numer: XXIX/190/2017, Z dnia: 22.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Pomnik 1000- lecia w Kościeliskach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Pomnik 1000-lecia w Kościeliskach
Załączniki:
u190-29-2017.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Famuła dnia 22.11.2017.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 01.12.2017 , wersja 1
Numer: XXIX/191/2017, Z dnia: 22.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Sternalicach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Sternalicach
Załączniki:
u191-29-2017.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Famuła dnia 22.11.2017.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 01.12.2017 , wersja 1
Numer: XXVIII/180/2017, Z dnia: 25.10.2017, Zmieniana: XXI/135/2016
w sprawie zmiany uchwały nr 135/XXI/2016 Rady Gminy Radłów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017
Załączniki:
u180-28-2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 25.10.2017.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 31.10.2017 , wersja 1
Numer: XXVIII/182/2017, Z dnia: 25.10.2017, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, a także innych składników wynagradzania
Załączniki:
u182-28-2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 25.10.2017.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 31.10.2017 , wersja 1
Numer: XXVIII/178/2017, Z dnia: 25.10.2017, Zmieniana:  
w sprawie określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 25.10.2017.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 31.10.2017 , wersja 1
Numer: XXVIII/179/2017, Z dnia: 25.10.2017, Zmieniana:  
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 25.10.2017.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 31.10.2017 , wersja 1
Numer: XXVII/174/2017, Z dnia: 20.09.2017, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Cisek
Załączniki:
u174-27-2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 20.09.2017.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 02.10.2017 , wersja 1
Numer: XXVII/175/2017, Z dnia: 20.09.2017, Zmieniana: XXI/135/2016
w sprawie zmiany uchwały nr 135/XXI/2016 Rady Gminy Radłów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017
Załączniki:
u175-27-2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 20.09.2017.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 06.10.2017 , wersja 1
Numer: XXVII/176/2017, Z dnia: 20.09.2017, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radłów
Załączniki:
u176-27-2017.pdf
Informacja wytworzona przez Piotr Górski dnia 20.09.2017.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 06.10.2017 , wersja 1
Numer: XXVII/177/2017, Z dnia: 20.09.2017, Zmieniana:  
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Załączniki:
u177-27-2017.pdf
Informacja wytworzona przez Piotr Górski dnia 20.09.2017.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 06.10.2017 , wersja 1
Numer: XXVI/169/2017, Z dnia: 23.08.2017, Zmieniana: XXI/135/2016
w sprawie zmiany uchwały nr 135/XXI/2016 Rady Gminy Radłów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017.
Załączniki:
u169-26-2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 23.08.2017.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 25.08.2017 , wersja 1
Numer: XXVI/173/2017, Z dnia: 23.08.2017, Zmieniana:  
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadania inwestycyjne.
Załączniki:
u173-26-2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 23.08.2017.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 25.08.2017 , wersja 1
Numer: XXV/165/2017, Z dnia: 27.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały nr 135/XXI/2016 Rady Gminy Radłów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017
Załączniki:
u165-25-2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 27.06.2017.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 30.06.2017 , wersja 1
Numer: XXV/166/2017, Z dnia: 27.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie wskazania uczniom klas VI miejsca realizacji obowiązku szkolnego
Załączniki:
u166-25-2017.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 27.06.2017.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 30.06.2017 , wersja 1
 1 2 3 
Początek strony