Regulaminy

Urząd Gminy Radłów działa w oparciu o następujące referaty:
1. Referat Organizacji, Spraw Obywatelskich, Społecznych, Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
Referatem tym kieruje Sekretarz Gminy - p. Grażyna Pilśniak
2. Referat Budżetu i Finansów
Referatem tym kieruje Skarbnik Gminy - p. Jolanta Leszcz
3. Referat Budownictwa, Infrastruktury Technicznej, Rozwoju Gminy, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Gruntami, Drogownictwa, Działalności Gospodarczej i Zamówień Publicznych
Referatem tym kieruje Kierownik - p. PiotrGórski

Poza wymienionymi referatami w urzędzie znajduje się także Urząd Stanu Cywilnego z Kierownikiem p. Alicją Maruską

UCHWAŁA NR 214/XXVIII/2001Rady Gminy w Radłowiez dnia 21 grudnia 2001 roku.

W sprawie : Zmiany Uchwały Nr 147/XX/2000 Rady Gminy w Radłowie z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Radłowie.

 

Regulamin Urzędu.doc

 

Informacja wytworzona przez Justyna Barcz dnia 28.10.2005
Opublikowana przez Justyna Barcz dnia 28.10.2005. Odsłon 638, Wersja 1drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  z 12  prawy
Początek strony