Regulaminy

Urząd Gminy Radłów działa w oparciu o następujące referaty:

  •  Referat Organizacji, Spraw Obywatelskich, Społecznych, Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
    Referatem tym kieruje Sekretarz Gminy - p. Grażyna Pilśniak
  • Referat Budżetu i Finansów
    Referatem tym kieruje Skarbnik Gminy - p. Jolanta Leszcz
  • Referat Budownictwa, Infrastruktury Technicznej, Rozwoju Gminy, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Gruntami, Drogownictwa, Działalności Gospodarczej i Zamówień Publicznych
    Referatem tym kieruje Kierownik - p. PiotrGórski  • Poza wymienionymi referatami w urzędzie znajduje się także Urząd Stanu Cywilnego z Kierownikiem p. Alicją Maruską

UCHWAŁA NR 139/XXV/2009 Rady Gminy Radłów z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Radłów

Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 12.01.2010
Opublikowana przez Edward Kała dnia 12.01.2010. Odsłon 638, Wersja 2drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  z 12  prawy
Początek strony