2011

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XI/71/2011, Z dnia: 28.12.2011, Zmieniana: III/17/2010
w sprawie zmiany uchwały nr 17/III/2010 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Załączniki:
u71_11.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 11.03.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 11.03.2012 , wersja 1
Numer: XI/75/2011, Z dnia: 28.12.2011, Zmieniana:  
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Radłów nieruchomości gruntowych.
Załączniki:
u75_11.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 06.03.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 06.03.2012 , wersja 1
Numer: XI/73/2011, Z dnia: 28.12.2011, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2012.
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 11.03.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 11.03.2012 , wersja 1
Numer: XI/74/2011, Z dnia: 28.12.2011, Zmieniana:  
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Radłów nieruchomości gruntowych.
Załączniki:
u74_12.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 06.03.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 06.03.2012 , wersja 1
Numer: XI/72/2011, Z dnia: 28.12.2011, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Załączniki:
u72_11.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 11.03.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 11.03.2012 , wersja 1
Numer: XI/77/2011, Z dnia: 28.12.2011, Zmieniana:  
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości rolnych na rzecz dotychczasowych dzierżawców, na okres do lat trzech.
Załączniki:
u77_11_11.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 11.03.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 11.03.2012 , wersja 1
Numer: XI/78/2011, Z dnia: 28.12.2011, Zmieniana:  
w sprawie regulaminów obiektów sportowych i rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Radłów
Załączniki:
u78_11_11.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 06.03.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 06.03.2012 , wersja 1
Numer: XI/76/2011, Z dnia: 28.12.2011, Zmieniana:  
w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2012 rok.
Załączniki:
u76_11.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 11.03.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 11.03.2012 , wersja 1
Numer: XI/70/2011, Z dnia: 28.12.2011, Zmieniana: III/18/2010
w sprawie zmiany uchwały nr 18/III/2010 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2011.
Załączniki:
u70_11.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 11.03.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 11.03.2012 , wersja 1
Numer: 753/2011, Z dnia: 15.12.2011, Zmieniana:  
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego uchwałą budżetową Gminy Radłów na 2012 r.
Załączniki:
u753_11_rio.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 01.02.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 01.02.2012 , wersja 1
Numer: 754/2011, Z dnia: 15.12.2011, Zmieniana:  
w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radłów.
Załączniki:
u754_11_rio.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 15.12.2011.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 01.02.2012 , wersja 2
Numer: X/66/2011, Z dnia: 22.11.2011, Zmieniana:  
w sprawie uchylenia Uchwały Nr 58/IX/2011 Rady Gminy Radłów w sprawie przystąpienia Gminy Radłów do projektu: „ Równy start-wsparcie uczniów klas I-III szkół podstawowych " POKL.09.01.02-16-067/11
Załączniki:
u66_11.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 11.03.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 11.03.2012 , wersja 1
Numer: X/65/2011, Z dnia: 22.11.2011, Zmieniana:  
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2012 rok.
Załączniki:
u65x11_p.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 12.12.2011.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 12.12.2011 , wersja 1
Numer: X/60/2011, Z dnia: 22.11.2011, Zmieniana:  
w sprawie określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.
Załączniki:
u60x11_p.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 12.12.2011.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 12.12.2011 , wersja 1
Numer: X/69/2011, Z dnia: 22.11.2011, Zmieniana:  
w sprawie: rozwiązania Związku Miast i Gmin Źródła Rzeki Prosny z siedzibą w Praszce.
Załączniki:
u69_11.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 11.03.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 11.03.2012 , wersja 1
 1 2 3 4 
Początek strony