Zamówienia Publiczne

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej
„Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wichrów”.
więcej...
Aktualizacja: 18.04.2018 Utworzono: 18.04.2018
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu pn:Budowa drogi dojazdowej do grunt
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Psurów”.
więcej...
Aktualizacja: 18.04.2018 Utworzono: 18.04.2018
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.Budowa drogi dojazdowej do grunt
„Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kościeliska”
więcej...
Aktualizacja: 18.04.2018 Utworzono: 18.04.2018
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wichrów
Informacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
więcej...
Aktualizacja: 04.04.2018 Utworzono: 04.04.2018
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Psurów
Informacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
więcej...
Aktualizacja: 04.04.2018 Utworzono: 04.04.2018
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kościeliska
Informacja z otwarcia ofer tzgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

więcej...
Aktualizacja: 04.04.2018 Utworzono: 04.04.2018

archiwum... Początek strony