Ogłoszenia (archiwum)

Urząd Gminy Radłów46-331 Radłów, ul. Oleska 3tel.(034)3599004, fax. 3599005Regon 000543841NIP 576-12-41-168Załącznik nr 6 do regulaminu naboru INFORMACJA O WYNIKACH NABORUna wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych  Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została  wybrana  Pani  Elżbieta Wachowska  zamieszkała  Sternalice.                                     Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Elżbieta Wachowska test i rozmowy kwalifikacyjne zaliczyła bardzo dobrze . Została wybrana z trzech najlepszych kandydatów w naborze na stanowisko referenta  ds. wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych.

Przy wyborze Komisja Rekrutacyjna sugerowała się tym, że Pani Elżbieta Wachowska posiada największe doświadczenie z zakresu księgowości ( przez 25 lat księgowa w SKR Radłów). Poza tym, z przerwami, była zatrudniona w Urzędzie Gminy Radłów, łącznie  około 3 lata, wykonując między innymi takie prace jak:1) pomoc rolnikom w sporządzaniu wniosków o dopłaty bezpośrednie;2) praca w księgowości w tym: sporządzanie sprawozdań, księgowość jednostek organizacyjnych (syntetyka i analityka) - zastępstwo nieobecnego pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim.Pani Elżbieta Wachowska według komisji rokuje nadzieję na dobre wykonywanie powierzonych jej zadań.     Radłów,  7 sierpnia 2008r.                                                                                       Wójt Gminy Radłów                                                                                                                              Włodzimierz Kierat
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 10.08.2008
Opublikowana przez Edward Kała dnia 10.08.2008. Odsłon 4227, Wersja 24drukuj
Wersja : lewy  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
Początek strony