2010

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA
Numer: 0151/131/2010, Z dnia: 31.03.2010
w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na rok 2010.
Załączniki:
z0151_131_10.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 08.07.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 08.07.2010 , wersja 1
Numer: 0151/133/2010, Z dnia: 26.04.2010
w sprawie: wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych.
Załączniki:
z151_133_10.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 27.05.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 27.05.2010 , wersja 1
Numer: 0151/135/2010, Z dnia: 28.04.2010
w sprawie: wprowadzenia procedury zatwierdzania arkuszy organizacji szkół i przedszkoli Gminy Radłów na rok szkolny 2010/2011.
Załączniki:
u175_32_10.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 08.07.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 08.07.2010 , wersja 1
Numer: 0151/137/2010, Z dnia: 17.05.2010
w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na rok 2010.
Załączniki:
z0151_137_10.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 08.07.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 08.07.2010 , wersja 1
Numer: 0151/141/2010, Z dnia: 08.06.2010
w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na rok 2010.
Załączniki:
z0151_141_10.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 08.07.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 08.07.2010 , wersja 1
Numer: 0151/143/2010, Z dnia: 16.06.2010
w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na rok 2010.
Załączniki:
z0151_143_10.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 08.07.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 08.07.2010 , wersja 1
Numer: 0151/145/2010, Z dnia: 18.06.2010
w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na rok 2010.
Załączniki:
z0151_145_10.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 08.07.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 08.07.2010 , wersja 1
Numer: 0151/150/2010, Z dnia: 19.07.2010
w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Załączniki:
z150_10.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 30.07.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 30.07.2010 , wersja 1
Numer: 0151/151/2010, Z dnia: 19.07.2010
w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Załączniki:
z151_10.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 30.07.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 30.07.2010 , wersja 1
Numer: 0151/152/2010, Z dnia: 19.07.2010
w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Załączniki:
z152_10.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 30.07.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 30.07.2010 , wersja 1
Numer: 0151/153/2010, Z dnia: 20.07.2010
w sprawie: zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu
Załączniki:
z153_10.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 30.07.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 30.07.2010 , wersja 1
Numer: 0151/154/2010, Z dnia: 23.07.2010
w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na rok 2010.
Załączniki:
z154_10.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 30.07.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 30.07.2010 , wersja 1
Numer: 0151/156/2010, Z dnia: 11.08.2010
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku.
Załączniki:
z151_156.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 04.10.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 04.10.2010 , wersja 1
Numer: 0151/159/2010, Z dnia: 17.09.2010
w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na rok 2010.
Załączniki:
z151_159.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 04.10.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 04.10.2010 , wersja 1
Numer: 01151/162/2010, Z dnia: 21.09.2010
w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek budżetowych Gminy Radłów
Załączniki:
z151_162.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 04.10.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 04.10.2010 , wersja 1
 1 2 
Początek strony