2008

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA
Numer: 0152/5/2008, Z dnia: 29.04.2008
w sprawie: Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na remont sal lekcyjnych w budynku PSP Sternalice.
Załączniki:
z_0152_5_08.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 15.06.2008.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 15.06.2008 , wersja 1
Numer: 0151/42/2008, Z dnia: 05.03.2008
w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na rok 2008.
Załączniki:
z_0151_42_08.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 15.06.2008.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 15.06.2008 , wersja 1
Numer: 0151/60/2008, Z dnia: 29.08.2008
w sprawie: powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Radłowie
Załączniki:
z151_60_8.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 15.09.2008.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 15.09.2008 , wersja 1
Numer: 0152/4/2008, Z dnia: 23.04.2008
w sprawie: Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na remont budynku Urzędu Gminy w Radłowie.
Załączniki:
z_0152_4_08.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 15.06.2008.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 15.06.2008 , wersja 1
Numer: 0152/18/2008, Z dnia: 30.10.2008
w sprawie powierzenia spraw Sekretarzowi Gminy Radłów.
Załączniki:
z_152_18_08.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 04.11.2008.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 04.11.2008 , wersja 1
Numer: 0152/16/2008, Z dnia: 18.09.2008
w sprawie: przeprowadzenia przeglądów technicznych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Radłów.
Załączniki:
z_152_16_2008.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 13.10.2008.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 13.10.2008 , wersja 1
Numer: 0152/7/2008, Z dnia: 28.05.2008
w sprawie powołania Komisji ds. wyceny środka trwałego - pompy głębinowej będącej na stanie Urzędu Gminy.
Załączniki:
z_0152_7_08.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 15.06.2008.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 15.06.2008 , wersja 1
Numer: 0151/77/2008, Z dnia: 10.12.2008
w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na rok 2008.
Załączniki:
z_0151_77_07.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 06.01.2009.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 06.01.2009 , wersja 1
Numer: 0151/48/2008, Z dnia: 15.05.2008
w sprawie: dokonania zmian budżetu na rok 2008.
Załączniki:
zarz_0151_48_08.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 15.06.2008.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 15.06.2008 , wersja 1
Numer: 0151/53/2008, Z dnia: 27.06.2008
w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na rok 2008.
Załączniki:
z_0151_53_08.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 05.07.2008.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 05.07.2008 , wersja 1
Numer: 0152/9/2008, Z dnia: 11.06.2008
w sprawie: organizacji Gminnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych
Załączniki:
z_0152_9_08.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 15.06.2008.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 15.06.2008 , wersja 1
Numer: 0152/3/2008, Z dnia: 09.04.2008
w sprawie powołania Pełnomocnika Wójta ds. promocji gminy, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
Załączniki:
z_0152_3_08.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 15.06.2008.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 15.06.2008 , wersja 1
Numer: 0151/64/2008, Z dnia: 22.10.2008
w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na rok 2008.
Załączniki:
z151_64_8.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 10.11.2008.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 10.11.2008 , wersja 1
Numer: 0151/62/2008, Z dnia: 30.09.2008
w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na rok 2008.
Załączniki:
z151_62_8.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 10.11.2008.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 10.11.2008 , wersja 1
Numer: 0151/58/2008, Z dnia: 26.08.2008
w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na rok 2008.
Załączniki:
z151_58_8.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 15.09.2008.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 15.09.2008 , wersja 1
 1 2 
Początek strony