2008

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA
Numer: 0151/48/2008, Z dnia: 15.05.2008
w sprawie: dokonania zmian budżetu na rok 2008.
Załączniki:
zarz_0151_48_08.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 15.06.2008.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 15.06.2008 , wersja 1
Numer: 0152/6/2008, Z dnia: 08.05.2008
w sprawie: Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na budowę chodnika dla pieszych i parkingu dla samochodów osobowych w Radłowie przy drodze powiatowej nr 1934 O.
Załączniki:
z_0152_6_08.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 15.06.2008.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 15.06.2008 , wersja 1
Numer: 0152/5/2008, Z dnia: 29.04.2008
w sprawie: Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na remont sal lekcyjnych w budynku PSP Sternalice.
Załączniki:
z_0152_5_08.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 15.06.2008.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 15.06.2008 , wersja 1
Numer: 0152/4/2008, Z dnia: 23.04.2008
w sprawie: Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na remont budynku Urzędu Gminy w Radłowie.
Załączniki:
z_0152_4_08.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 15.06.2008.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 15.06.2008 , wersja 1
Numer: 0152/3/2008, Z dnia: 09.04.2008
w sprawie powołania Pełnomocnika Wójta ds. promocji gminy, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
Załączniki:
z_0152_3_08.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 15.06.2008.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 15.06.2008 , wersja 1
Numer: 0152/2/2008, Z dnia: 07.04.2008
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Radłów.
Załączniki:
z_0152_2_08.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 15.06.2008.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 15.06.2008 , wersja 1
Numer: 0151/44/2008, Z dnia: 18.03.2008
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2007.
Załączniki:
z_0151_44_08.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 15.06.2008.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 15.06.2008 , wersja 1
Numer: 0151/42/2008, Z dnia: 05.03.2008
w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na rok 2008.
Załączniki:
z_0151_42_08.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 15.06.2008.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 15.06.2008 , wersja 1
 1 2 
Początek strony