2008

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA
Numer: XVIII/96/2008, Z dnia: 30.10.2008, Zmieniana:  
w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Gminy Radłów na lata 2009 – 2013.
Załączniki:
u96_18_8.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 21.11.2008.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 21.11.2008 , wersja 1
Numer: XX/103/2008, Z dnia: 27.11.2008, Zmieniana:  
w sprawie: określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych.
Załączniki:
u_103_20_08.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 06.01.2009.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 06.01.2009 , wersja 1
Numer: XVI/87/2008, Z dnia: 30.07.2008, Zmieniana:  
w sprawie : zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sternalice”.
Załączniki:
u_87_16_08.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 10.08.2008.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 10.08.2008 , wersja 1
Numer: XXI/117/2008, Z dnia: 23.12.2008, Zmieniana:  
w sprawie: zatwierdzenia "Palnu Odnowy Miejscowości Kościeliska"
Załączniki:
u117_08.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 08.11.2009.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 08.11.2009 , wersja 1
Numer: XV/81/2008, Z dnia: 11.06.2008, Zmieniana:  
w sprawie: zmiany uchwały nr 66/XII/2007 Rady Gminy w Radłowie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2008.
Załączniki:
u81_6_8.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 22.06.2008.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 22.06.2008 , wersja 1
Numer: XXI/114/2008, Z dnia: 23.12.2008, Zmieniana:  
w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2009 rok.
Załączniki:
u114_21_08.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 11.01.2009.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 11.01.2009 , wersja 1
Numer: XVIII/95/2008, Z dnia: 30.10.2008, Zmieniana: XII/66/2007
w sprawie: zmiany uchwały nr 66/XII/2007 Rady Gminy w Radłowie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2008.
Załączniki:
u95_18_8.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 10.11.2008.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 10.11.2008 , wersja 1
Numer: XV/83/2008, Z dnia: 11.06.2008, Zmieniana:  
w sprawie: ustalenia zasad przysługiwania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Gminy Radłów.
Załączniki:
u83_6_8.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 22.06.2008.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 22.06.2008 , wersja 1
Numer: XX/101/2008, Z dnia: 27.11.2008, Zmieniana: XII/66/2007
w sprawie: zmiany uchwały nr 66/XII/2007 Rady Gminy w Radłowie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2008.
Załączniki:
u_101_20_08.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 06.01.2009.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 06.01.2009 , wersja 1
Numer: XV/82/2008, Z dnia: 11.06.2008, Zmieniana:  
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu za rok 2007.
Załączniki:
u82_6_8.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 22.06.2008.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 22.06.2008 , wersja 1
Numer: XVI/86/2008, Z dnia: 30.07.2008, Zmieniana:  
w sprawie: zmiany uchwały nr 66/XII/2007 Rady Gminy w Radłowie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2008.
Załączniki:
u_86_16_08.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 10.08.2008.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 10.08.2008 , wersja 1
Numer: XV/85/2008, Z dnia: 11.06.2008, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących sołtysom sołectw utworzonych na terenie Gminy Radłów.
Załączniki:
u85_6_8.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 22.06.2008.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 22.06.2008 , wersja 1
Numer: XVII/93/2008, Z dnia: 17.09.2008, Zmieniana: XII/66/2007
w sprawie: zmiany uchwały nr 66/XII/2007 Rady Gminy w Radłowie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2008.
Załączniki:
u93_17_8.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 10.11.2008.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 10.11.2008 , wersja 1
Numer: XX/104/2008, Z dnia: 27.11.2008, Zmieniana:  
w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2009 rok.
Załączniki:
u_104_20_08.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 06.01.2009.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 06.01.2009 , wersja 1
Numer: XIV/76/2008, Z dnia: 24.04.2008, Zmieniana:  
w sprawie: zmiany uchwały nr 66/XII/2007 Rady Gminy w Radłowie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2008.
Załączniki:
u76_14_08.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 15.06.2008.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 15.06.2008 , wersja 1
 1 2 
Początek strony