Wydawanie dokumentów tożsamości

Jakie wymagane są dokumenty w związku z ubieganiem się o pierwszy dowód osobisty?

 UWAGA

Utratę dowodu osobistego należy niezwłocznie (w ciągu 48 godzin) zgłosić w Referacie Spraw Obywatelskich.


wniosek o wydanie dowodu osobistego w postaci papierowej – DO/W/1

wniosek o wydanie dowodu osobistego w postaci elektronicznej – DO/W/1e

 

Informacja wytworzona przez Daniela Włoka dnia 18.09.2015 11:39
Opublikowana przez Edward Kała dnia 18.09.2015 11:39. Odsłon 468, Wersja 4