Rozstrzygnięcie przetargu - sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (wygasły...)

Radłów, dnia 03.12.2015r.

 

G.271.7.2015

 

                                                                                  www.bip.radlow.pl


W zapytaniu ofertowym podprogowym, którego przedmiotem zamówienia jest sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów, których granice opracowania określone zostały Uchwałami Rady Gminy Radłów

nr 23/IV/2015 i 24/IV/2015 z dnia 4.02.2015 r., 34/V/2015 z dnia 18.03.2015 r., 62/IX/2015 i 63/IX/2015 z dnia 23.09.2015 r. przez Zamawiającego została wybrana oferta firmy:

 

Uniplan Małgorzata Krupa, ul. T. Kościuszki 100, 42 -100 Kłobuck

za cena łączna: 67 100,00 zł brutto


powrót...
Załączniki:
Zawiadomienie.PDF
Informacja wytworzona przez Jacek Wróbel dnia 04.12.2015
Opublikowana przez Edward Kała dnia 04.12.2015. Wygasa 25.12.2015. Odsłon 291, Wersja 1
Początek strony