ZAPYTANIE OFERTOWE 5/2015 (wygasły...)

ZAPYTANIE OFERTOWE 5/2015

Zamawiający: Gmina Radłów ul. Oleska 3, 46 - 331 Radłów
Zaprasza do złożenia ofert na:
I. Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej w Gminie Radłów w miejscowości Ligota Oleska oraz Psurów.

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zaprojektowanie:
Budowę kolektorów kanalizacyjnych, grawitacyjnych oraz tłocznych o łacznej długosci około 7 740 mb, przyłączy: 89 sztuk o łącznej długosci około 1650 mb, przepompowni sztuk 1 na działce gminnej oznaczonej działką nr 318 km. 2 obręb Ligota Oleska oraz trzech przydomowych oczyszczalni scieków.

.........

 Modyfikacja zapytania ofertowego 5/2015

W związku z otrzymaniem licznych pytań od potencjalnych Wykonawców dotyczących przedmiotu zamówienia na :" Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej w Gminie Radłów w miejscowości Ligota Oleska oraz Psurów" i niezbędnym czasem na przygotowanie odpowiedzi Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 16.09.2015 r do godziny 10 00.
W związku z powyższym punkt V zapytania ofertowego 5/15 otrzymuje brzmienie:
„V. Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Gminy Radłów, ul Oleska 3, 46 - 331 Radłów biuro nr 5 lub drogą elektroniczną na adres: przetargi@radlow.pl do dnia 16.09.2015r do godziny 10 00'

........

 Modyfikacja zapytania ofertowego 5/2015 z dnia 07.09.2015

Zamawiający Gmina Radłów informuje, że ze względu na zmianę okoliczności złożenie zamówienia pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej w Gminie Radłów w miejscowości Ligota Oleska oraz Psurów nie leży w interesie publicznym i dlatego też Zamawiający odstępuje od wyłonienia Wykonawcy i zamiaru zawarcia umowy na w/w przedmiot. 

SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKACH PONIŻEJ


powrót...
Wersja : 1 2 3 4 
Informacja wytworzona przez Jacek Wróbel dnia 27.08.2015
Opublikowana przez Edward Kała dnia 27.08.2015. Wygasa 27.09.2015. Odsłon 1778, Wersja 4
Początek strony