2009

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA
Numer: 0152/6/2009, Z dnia: 27.03.2009
w sprawie: upoważnienia Skarbnika Gminy Radłów do wydawania postanowień, upomnień, tytułów wykonawczych, wezwań i zaświadczeń w imieniu Wójta.
Załączniki:
z152_6_09.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 07.04.2009.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 07.04.2009 , wersja 1
Numer: OR.I-0152/4/2009, Z dnia: 25.03.2009
w sprawie: postępowania z korespondencją i dokumentami oznaczonymi klauzulą tajemnica skarbowa w Urzędzie Gminy Radłów.
Załączniki:
z152_4_09.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 07.04.2009.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 07.04.2009 , wersja 1
Numer: 0151/82/2009, Z dnia: 26.02.2009
w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na rok 2009.
Załączniki:
z151_82_09.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 07.04.2009.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 07.04.2009 , wersja 1
Numer: 0152/3/2009, Z dnia: 26.02.2009
w sprawie: szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Radłów.
Załączniki:
z152_3_09.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 15.01.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 15.01.2010 , wersja 1
Numer: 0152/1/2009, Z dnia: 14.01.2009
w sprawie: wyznaczenia Sekretarza Gminy do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy
Załączniki:
z152_1_09.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 07.04.2009.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 07.04.2009 , wersja 1
 1 2 
Początek strony