2012

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA
Numer: 0050.101.2012, Z dnia: 17.10.2012
w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2012 roku.
Załączniki:
z501012012.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 05.02.2013.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 05.02.2013 , wersja 1
Numer: 0050.105.2012, Z dnia: 30.10.2012
w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na rok 2012.
Załączniki:
z501052012.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 05.02.2013.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 05.02.2013 , wersja 1
Numer: 0050.108.2012, Z dnia: 15.11.2012
w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na rok 2013
Załączniki:
z501082012.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 05.02.2013.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 05.02.2013 , wersja 1
Numer: 0050.109.2012, Z dnia: 15.11.2012
w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
Załączniki:
z501092012.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 05.02.2013.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 05.02.2013 , wersja 1
Numer: 0050.111.2012, Z dnia: 28.11.2012
w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej do przeprowadzenia II etapu konkursów przedmiotowych w szkołach podstawowych i gimnazjum.
Załączniki:
z501112012.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 18.12.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 18.12.2012 , wersja 1
Numer: 0050.116.2012, Z dnia: 28.12.2012
w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na rok 2012.
Załączniki:
z501162012.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 05.02.2013.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 05.02.2013 , wersja 1
Numer: 0050.144.2013, Z dnia: 01.07.2013
w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji z budżetu Gminy Radłów na realizację zadania publicznego z zakresu zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin z terenu Gminy Radłów przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy.
Załączniki:
z501442013.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 03.07.2013.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 03.07.2013 , wersja 1
Numer: 0050.55.2012, Z dnia: 05.01.2012
w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy.
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 08.01.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 08.01.2012 , wersja 1
Numer: 0050.56.2012, Z dnia: 05.01.2012
w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych i w wieku emerytalnym przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy.
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 08.01.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 08.01.2012 , wersja 1
Numer: 0050.57.2012, Z dnia: 09.01.2012
w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do spraw przeprowadzenia IV przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości.
Załączniki:
z50572012.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 12.09.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 12.09.2012 , wersja 1
Numer: 0050.58.2012, Z dnia: 09.01.2012
w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej do przeprowadzenia II stopnia – eliminacji gminnych konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012.
Załączniki:
z50582012.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 12.09.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 12.09.2012 , wersja 1
Numer: 0050.59.2012, Z dnia: 11.01.2012
w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu 1m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Radłów.
Załączniki:
z50592012.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 12.09.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 12.09.2012 , wersja 1
Numer: 0050.61.2012, Z dnia: 16.01.2012
w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji z budżetu Gminy Radłów na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych i w wieku emerytalnym przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy.
Załączniki:
z506112_zdrowie.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 18.01.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 18.01.2012 , wersja 1
Numer: 0050.62.2012, Z dnia: 16.01.2012
w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji z budżetu Gminy Radłów na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy.
Załączniki:
z506212_sport.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 18.01.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 18.01.2012 , wersja 1
Numer: 0050.64.2012, Z dnia: 25.01.2012
w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu.
Załączniki:
z50642012.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 12.09.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 12.09.2012 , wersja 1
 1 2 3 
Początek strony