2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA
Numer: 0050.261.2018, Z dnia: 24.01.2018
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Radłów
Załączniki:
z50-261-2018.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Famuła dnia 24.01.2018.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 26.01.2018 , wersja 1
Numer: 0050.262.2018, Z dnia: 24.01.2018
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radłów
Załączniki:
z50-262-2018.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Famuła dnia 24.01.2018.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 26.01.2018 , wersja 1
Numer: 0050.267.2018, Z dnia: 23.02.2018
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Sternalicach
Załączniki:
z0050-267-2018.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Famuła dnia 23.02.2018.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 23.02.2018 , wersja 1
Numer: 120.3.2018, Z dnia: 03.01.2018
w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Radłów
Informacja wytworzona przez Sylwia Kus dnia 03.01.2018.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 13.03.2018 , wersja 1
Numer: 0050.270.2018, Z dnia: 14.03.2018
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Sternalicach
Załączniki:
z50-270-2018.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Famuła dnia 14.03.2018.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 20.03.2018 , wersja 1
Numer: 0050.268.2018, Z dnia: 02.03.2018
w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2018.
Załączniki:
z50-268-2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 02.03.2018.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 20.03.2018 , wersja 1
Numer: 0050.263.2018, Z dnia: 25.01.2018
w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony osób i promocji zdrowia oraz wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w wieku emerytalnym przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy.
Załączniki:
z50-263-2018.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Kus dnia 25.01.2018.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 20.03.2018 , wersja 1
Numer: 0050.265.2018, Z dnia: 12.02.2018
w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy.
Załączniki:
z50-265-2018.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Kus dnia 12.02.2018.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 20.03.2018 , wersja 1
Numer: 0050.264.2018, Z dnia: 31.01.2018
w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji z budżetu Gminy Radłów na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w wieku emerytalnym przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy.
Załączniki:
z50-264-2018.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Kus dnia 31.01.2018.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 20.03.2018 , wersja 1
Numer: 0050.266.2018, Z dnia: 20.02.2018
w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji z budżetu Gminy Radłów na realizację zadania publicznego w 2018 roku z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy.
Załączniki:
z50-266-2018.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Kus dnia 20.02.2018.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 20.03.2018 , wersja 1
Numer: 0050.275.2018, Z dnia: 20.04.2018
w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2018
Załączniki:
z50-275-2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 20.04.2018.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 15.05.2018 , wersja 1
Numer: 0050.278.2018, Z dnia: 07.05.2018
w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2018
Załączniki:
z50-278-2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 07.05.2018.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 15.05.2018 , wersja 1
Numer: 0050.271.2018, Z dnia: 20.03.2018
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Radłów za rok 2017.
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 20.03.2018.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 03.07.2018 , wersja 1
Numer: 0050.283.2018, Z dnia: 10.07.2018
w sprawie sprzedaży autobusu szkolnego marki Jelcz L090M/S
Załączniki:
z50-283-2018.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Famuła dnia 10.07.2018.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 10.07.2018 , wersja 1
Numer: 0050.282.2018, Z dnia: 29.06.2018
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznego Przedszkola w Sternalicach nauczycielowi tego przedszkola
Załączniki:
z50-282-2018.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Famuła dnia 29.06.2018.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 24.07.2018 , wersja 1
 1 2 
Początek strony