Informacja zgodnie z Art. 85 ust.5 ustawy Pzp (wygasły...)

Informacja zgodna z art. 88 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z poźn. zm.)
Stanowi zaącznik do niniejszego ogłoszenia.
powrót...
Wersja : 1 2 3 
Załączniki:
Informacja
Informacja wytworzona przez Jacek Wróbel dnia 23.09.2016
Opublikowana przez Jacek Wróbel dnia 23.09.2016. Wygasa 23.10.2016. Odsłon 391, Wersja 3
Początek strony