Informacje o Wyborach do Parlamentu Europejskiego (wygasły...)

Postanowienie Prezydenta RP o zarządzony wyborach na dzień 25.0.2014 do Parlamentu Europejskiego z kalendarzem wyborczym.PDF

 

Obwieszczenie PKW o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych.DOC

 

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania.PDF

 

Wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego.DOC

 

Zaświadczenie dla męża zaufania.PDF

 

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.PDF

 

Wzór zgłoszenia kandydatów na członków komisji obwodowych.PDF

 

Informacja dla wyborców niepełnosprawnych o upływie terminów.PDF

 

Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie: wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych.PDF

 

Uchwała w sprawie: zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Biskupicach. Jednolity wykaz numerów i granic obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.PDF

 

O B W I E S Z C Z E N I E Z  DNIA 22 KWIETNIA  2014 ROKU
o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, wyznaczonej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego oraz o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych

 

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 12.
 
Zarządzenie Nr 0050.200.2014 z dnia 5 maja 2014 r. Wójta Gminy Radłów w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych dla przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.
 

Zarządzenie Nr 0052.200.2014 z dnia 7 maja 2014 r. Wójta Gminy Radłów w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Radłowie.


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 10.03.2014
Opublikowana przez Edward Kała dnia 10.03.2014. Wygasa 30.05.2014. Odsłon 200
Wersja : 1 2 3 4 5 
Początek strony