Zamówienia Publiczne

IZPŚ. 271.7.2019
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp z otwarcia ofert w postępowaniu pn: "Remont drogi gminnej Ligota Oleska -Psurów".
więcej...
Aktualizacja: 19.07.2019 Utworzono: 19.07.2019
Remont drogi gminnej Ligota Oleska - Psurów
IZPŚ.271.7.2019
Remont drogi gminnej Lgota Oleka -Psurów

więcej...
Aktualizacja: 04.07.2019 Utworzono: 04.07.2019

archiwum... Początek strony