Zamówienia Publiczne

Informacja z otwarcia ofert - OSP Radłów
Informacja z otwarcia ofert   
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup fabrycznie nowego, lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radłowie ”.

więcej...
Aktualizacja: 07.11.2019 Utworzono: 07.11.2019

archiwum... Początek strony