OGŁOSZENIE (wygasły...)


Radłów, dnia 20.04.2010 r.




O G Ł O S Z E N I E




Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Radłów ogłasza, że w siedzibie Urzędu Gminy Radłów ul. Oleska 3 na tablicy ogłoszeń zostały wywieszone wykazy nieruchomości gruntowych przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Działka nr 724/59 i 726/59 o łącznej powierzchni 0,0836 ha, położone w Radłowie, k.m. 1

Działka nr 350/79 o powierzchni 0,0940 ha, położona w Wolęcinie, k. m. 1

Z wykazem można się zapoznać w terminie 21 dni od daty wywieszenia tj. do dnia 12 maja 2010 roku.


 


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 21.04.2010
Opublikowana przez Edward Kała dnia 21.04.2010. Wygasa 12.05.2010. Odsłon 1098
Wersja : 1 2 
Początek strony