Programu Współpracy Gminy Radłów z organizacjami pozarządowymi (wygasły...)

KOMUNIKAT
Wójta Gminy Radłów  
z dnia 29 października 2010 roku o przeprowadzeniu konsultacji społecznych
 
Działając na podstawie Uchwały Nr 201/XXXV/2010 Rady Gminy Radłów z dnia 02.09.2010 roku w sprawie: szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz Zarządzenia Nr 0151/171/2010 Wójta Gminy Radłów z dnia 28.10.2010 roku zapraszam organizacje pozarządowe i inne organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego do wzięcia udziału w konsultacji:
projektu Programu Współpracy Gminy Radłów z organizacjami pozarządowymi
i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok  2011
Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są statutowe organy lub upoważnieni przedstawiciele zgodnie z obowiązującymi przepisami do działania w imieniu organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Radłów.
Konsultacje będą prowadzone w dniach od 29.10.2010 r. do 08.11.2010 r., w formie  wyrażenia opinii lub złożenia uwag do projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Radłów z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 
SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKACH PDF PONIŻEJ
 

powrót...
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 29.10.2010
Opublikowana przez Edward Kała dnia 29.10.2010. Wygasa 19.11.2010. Odsłon 1098
Początek strony