2013

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA
Numer: 0050. 139.2013, Z dnia: 20.06.2013
w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Radłów przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy.
Załączniki:
z50_139_13.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 15.07.2013.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 15.07.2013 , wersja 1
Numer: 0050.118.2013, Z dnia: 04.01.2013
w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy.
Załączniki:
z0050_118_13.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 09.04.2014.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 09.04.2014 , wersja 1
Numer: 0050.119.2013, Z dnia: 04.01.2013
w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony osób i promocji zdrowia oraz wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w wieku emerytalnym przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy.
Załączniki:
z0050_119_13.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 09.04.2014.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 09.04.2014 , wersja 1
Numer: 0050.120.2013, Z dnia: 09.01.2013
w sprawie ustalenia planów finansowych budżetu Gminy na rok 2013.
Załączniki:
z0050_120_13.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 09.04.2014.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 09.04.2014 , wersja 1
Numer: 0050.121.2013, Z dnia: 17.01.2013
w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji z budżetu Gminy Radłów na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w wieku emerytalnym przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy.
Załączniki:
z0050_121_13.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 09.04.2014.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 09.04.2014 , wersja 1
Numer: 0050.122.2013, Z dnia: 17.01.2013
w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji z budżetu Gminy Radłów na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy.
Załączniki:
z0050_122_13.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 09.04.2014.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 09.04.2014 , wersja 1
Numer: 0050.123.2013, Z dnia: 06.03.2013
w sprawie dokonania zmian w planach finansowych budżetu Gminy na rok 2013.
Załączniki:
z0050_123_13.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 07.04.2014.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 07.04.2014 , wersja 1
Numer: 0050.124.2013, Z dnia: 08.03.2013
w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do spraw przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości.
Załączniki:
z0050_124_13.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 09.04.2014.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 09.04.2014 , wersja 1
Numer: 0050.125.2013, Z dnia: 25.03.2013
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2012.
Załączniki:
z50_125_13.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 14.06.2013.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 14.06.2013 , wersja 1
Numer: 0050.126.2013, Z dnia: 26.03.2013
w sprawie udzielenia nieoprocentowanej krótkoterminowej pożyczki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościeliskach.
Załączniki:
z0050_126_13.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 07.04.2014.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 07.04.2014 , wersja 1
Numer: 0050.127.2013, Z dnia: 26.03.2013
w sprawie udzielenia nieoprocentowanej krótkoterminowej pożyczki Samodzielnemu Stowarzyszeniu Kobiet w Kościeliskach.
Załączniki:
z0050_127_13.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 07.04.2014.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 07.04.2014 , wersja 1
Numer: 0050.128.2013, Z dnia: 27.03.2013
w sprawie dokonania zmian w planach finansowych budżetu Gminy na rok 2013.
Załączniki:
z0050_128_13.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 07.04.2014.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 07.04.2014 , wersja 1
Numer: 0050.129.2013, Z dnia: 11.04.2013
w sprawie dokonania zmian w planach finansowych budżetu Gminy na rok 2013
Załączniki:
z0050_129_13.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 07.04.2014.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 07.04.2014 , wersja 1
Numer: 0050.130.2013, Z dnia: 26.04.2013
w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na rok 2013.
Załączniki:
z5013013.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 08.05.2013.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 08.05.2013 , wersja 1
Numer: 0050.131.2013, Z dnia: 26.04.2013
w sprawie dokonania zmian w planach finansowych budżetu Gminy na rok 2013.
Załączniki:
z0050_131_13.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 07.04.2014.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 07.04.2014 , wersja 1
 1 2 3 4 
Początek strony