2013

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA
Numer: 0050.130.2013, Z dnia: 26.04.2013
w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na rok 2013.
Załączniki:
z5013013.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 08.05.2013.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 08.05.2013 , wersja 1
Numer: 0050.125.2013, Z dnia: 25.03.2013
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2012.
Załączniki:
z50_125_13.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 14.06.2013.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 14.06.2013 , wersja 1
Numer: 0050.134.2013, Z dnia: 20.05.2013
w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na rok 2013.
Załączniki:
z50_134_2013.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 14.06.2013.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 14.06.2013 , wersja 1
Numer: 0050.136.2013, Z dnia: 27.05.2013
w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na rok 2013.
Załączniki:
z50_136_2013.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 14.06.2013.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 14.06.2013 , wersja 1
Numer: 0050/141/2013, Z dnia: 21.06.2013
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Załączniki:
z50_141_13.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 15.07.2013.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 15.07.2013 , wersja 1
Numer: 0050/140/2013, Z dnia: 21.06.2013
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Załączniki:
z50_140_13.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 15.07.2013.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 15.07.2013 , wersja 1
Numer: 0050/142/2013, Z dnia: 21.06.2013
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Załączniki:
z50_142_13.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 15.07.2013.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 15.07.2013 , wersja 1
Numer: 0050. 139.2013, Z dnia: 20.06.2013
w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Radłów przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy.
Załączniki:
z50_139_13.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 15.07.2013.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 15.07.2013 , wersja 1
Numer: 0050.144.2013, Z dnia: 01.07.2013
w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji z budżetu Gminy Radłów na realizację zadania publicznego z zakresu zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin z terenu Gminy Radłów przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy.
Załączniki:
z50_144_13.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 15.07.2013.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 15.07.2013 , wersja 1
Numer: 0050.152.2013, Z dnia: 05.09.2013
w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na rok 2013.
Załączniki:
z50_152_13.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 15.09.2013.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 15.09.2013 , wersja 1
Numer: 0050.151.2013, Z dnia: 23.08.2013
w sprawie udzielenia nieoprocentowanej krótkoterminowej pożyczki Stowarzyszeniu Przyjaciół Wsi Ligota Oleska.
Załączniki:
z50_151_13.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 15.09.2013.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 15.09.2013 , wersja 1
Numer: 0050.147.2013, Z dnia: 02.08.2013
w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na rok 2013.
Załączniki:
z50_147_13.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 15.09.2013.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 15.09.2013 , wersja 1
Numer: 0050.146.2013 , Z dnia: 02.08.2013
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 roku.
Załączniki:
z50_146_13.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 15.09.2013.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 15.09.2013 , wersja 1
Numer: 0050.155.2013, Z dnia: 20.09.2013
w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2013
Załączniki:
z5015513.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 01.12.2013.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 01.12.2013 , wersja 1
Numer: 0050.159.2013, Z dnia: 21.10.2013
w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2013
Załączniki:
z5015913.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 01.12.2013.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 01.12.2013 , wersja 1
 1 2 3 4 
Początek strony