2013

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA
Numer: 0050.127.2013, Z dnia: 26.03.2013
w sprawie udzielenia nieoprocentowanej krótkoterminowej pożyczki Samodzielnemu Stowarzyszeniu Kobiet w Kościeliskach.
Załączniki:
z0050_127_13.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 07.04.2014.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 07.04.2014 , wersja 1
Numer: 0050.158.2013, Z dnia: 02.10.2013
w sprawie dokonania zmian w planach finansowych budżetu Gminy na rok 2013.
Załączniki:
z0050_158_13.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 09.04.2014.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 09.04.2014 , wersja 1
Numer: 0050.137.2013, Z dnia: 27.05.2013
w sprawie dokonania zmian w planach finansowych budżetu Gminy na rok 2013.
Załączniki:
z0050_137_13.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 07.04.2014.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 07.04.2014 , wersja 1
Numer: 120.23.2013, Z dnia: 02.12.2013
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2013 roku
Załączniki:
z1202313.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 03.12.2013.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 03.12.2013 , wersja 1
Numer: 0050.138.2013, Z dnia: 05.06.2013
w sprawie dokonania zmian w planach finansowych budżetu Gminy na rok 2013.
Załączniki:
z0050_138_13.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 07.04.2014.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 07.04.2014 , wersja 1
Numer: 0050.136.2013, Z dnia: 27.05.2013
w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na rok 2013.
Załączniki:
z50_136_2013.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 14.06.2013.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 14.06.2013 , wersja 1
Numer: 0050.151.2013, Z dnia: 23.08.2013
w sprawie udzielenia nieoprocentowanej krótkoterminowej pożyczki Stowarzyszeniu Przyjaciół Wsi Ligota Oleska.
Załączniki:
z50_151_13.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 15.09.2013.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 15.09.2013 , wersja 1
Numer: 0050/142/2013, Z dnia: 21.06.2013
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Załączniki:
z50_142_13.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 15.07.2013.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 15.07.2013 , wersja 1
Numer: 0050.156.2013, Z dnia: 20.09.2013
w sprawie dokonania zmian w planach finansowych budżetu Gminy na rok 2013.
Załączniki:
z0050_156_13.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 08.04.2014.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 08.04.2014 , wersja 1
Numer: 0050.125.2013, Z dnia: 25.03.2013
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2012.
Załączniki:
z50_125_13.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 14.06.2013.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 14.06.2013 , wersja 1
Numer: 0050.134.2013, Z dnia: 20.05.2013
w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na rok 2013.
Załączniki:
z50_134_2013.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 14.06.2013.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 14.06.2013 , wersja 1
Numer: 0050.118.2013, Z dnia: 04.01.2013
w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy.
Załączniki:
z0050_118_13.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 09.04.2014.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 09.04.2014 , wersja 1
Numer: 0050.173.2013, Z dnia: 05.12.2013
w sprawie dokonania zmian w planach finansowych budżetu Gminy na rok 2013
Załączniki:
z0050_173_13.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 09.04.2014.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 09.04.2014 , wersja 1
Numer: 0050.124.2013, Z dnia: 08.03.2013
w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do spraw przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości.
Załączniki:
z0050_124_13.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 09.04.2014.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 09.04.2014 , wersja 1
Numer: 0050.164.2013, Z dnia: 14.11.2013
w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na rok 2014
Załączniki:
z5016413.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 01.12.2013.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 01.12.2013 , wersja 1
 1 2 3 4 
Początek strony