2013

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA
Numer: 0050.132.2013, Z dnia: 29.04.2013
w sprawie dokonania zmian w planach finansowych budżetu Gminy na rok 2013.
Załączniki:
z0050_132_13.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 07.04.2014.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 07.04.2014 , wersja 1
Numer: 0050.133.2013, Z dnia: 15.05.2013
w sprawie udzielenia nieoprocentowanej krótkoterminowej pożyczki Stowarzyszeniu Rozwoju Sołectwa Biskupice.
Załączniki:
z0050_133_13.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 09.04.2014.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 09.04.2014 , wersja 2
Numer: 0050.134.2013, Z dnia: 20.05.2013
w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na rok 2013.
Załączniki:
z50_134_2013.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 14.06.2013.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 14.06.2013 , wersja 1
Numer: 0050.135.2013, Z dnia: 20.05.2013
w sprawie dokonania zmian w planach finansowych budżetu Gminy na rok 2013.
Załączniki:
z0050_135_13.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 07.04.2014.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 07.04.2014 , wersja 1
Numer: 0050.136.2013, Z dnia: 27.05.2013
w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na rok 2013.
Załączniki:
z50_136_2013.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 14.06.2013.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 14.06.2013 , wersja 1
Numer: 0050.137.2013, Z dnia: 27.05.2013
w sprawie dokonania zmian w planach finansowych budżetu Gminy na rok 2013.
Załączniki:
z0050_137_13.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 07.04.2014.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 07.04.2014 , wersja 1
Numer: 0050.138.2013, Z dnia: 05.06.2013
w sprawie dokonania zmian w planach finansowych budżetu Gminy na rok 2013.
Załączniki:
z0050_138_13.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 07.04.2014.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 07.04.2014 , wersja 1
Numer: 0050.143.2013, Z dnia: 26.06.2013
w sprawie dokonania zmian w planach finansowych budżetu Gminy na rok 2013.
Załączniki:
z0050_143_13.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 07.04.2014.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 07.04.2014 , wersja 1
Numer: 0050.144.2013, Z dnia: 01.07.2013
w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji z budżetu Gminy Radłów na realizację zadania publicznego z zakresu zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin z terenu Gminy Radłów przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy.
Załączniki:
z50_144_13.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 15.07.2013.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 15.07.2013 , wersja 1
Numer: 0050.145.2013, Z dnia: 24.07.2013
w sprawie dokonania zmian w planach finansowych budżetu Gminy na rok 2013.
Załączniki:
z0050_145_13.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 07.04.2014.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 07.04.2014 , wersja 1
Numer: 0050.146.2013 , Z dnia: 02.08.2013
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 roku.
Załączniki:
z50_146_13.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 15.09.2013.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 15.09.2013 , wersja 1
Numer: 0050.147.2013, Z dnia: 02.08.2013
w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na rok 2013.
Załączniki:
z50_147_13.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 15.09.2013.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 15.09.2013 , wersja 1
Numer: 0050.148.2013, Z dnia: 02.08.2013
w sprawie dokonania zmian w planach finansowych budżetu Gminy na rok 2013.
Załączniki:
z0050_148_13.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 09.04.2014.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 09.04.2014 , wersja 1
Numer: 0050.149.2013, Z dnia: 19.08.2013
w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu.
Załączniki:
z0050_149_13.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 07.04.2014.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 07.04.2014 , wersja 1
Numer: 0050.150.2013, Z dnia: 22.08.2013
w sprawie dokonania zmian w planach finansowych budżetu Gminy na rok 2013
Załączniki:
z0050_150_13.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 07.04.2014.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 07.04.2014 , wersja 1
 1 2 3 4 
Początek strony