Zamówienia Publiczne

G.271.9.2017
Zawiadomienie o wyborze oferty dla postepowania pn.: " Przebudowa budynku szatni LZS"
więcej...
Aktualizacja: 17.11.2017 Utworzono: 17.11.2017
G.271.12.2017
Informacja z otwarcia ofer tzgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) 
więcej...
Aktualizacja: 15.11.2017 Utworzono: 15.11.2017
G.271.12.2017
USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM, TRANSPORTEM I ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY RADŁÓW
więcej...
Aktualizacja: 13.11.2017 Utworzono: 07.11.2017
G.271.9.2017
„Przebudowa budynku szatni LZS” Informacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z poźn. zm.)

więcej...
Aktualizacja: 24.10.2017 Utworzono: 24.10.2017

archiwum... Początek strony