Zamówienia Publiczne

G.271.10.2017
Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej Ligota Oleska-Psurów z tranzytem do oczyszczalni ścieków w Sternalicach – etap I i II
więcej...
Aktualizacja: 20.09.2017 Utworzono: 20.09.2017
Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania
G.271.6.2017
więcej...
Aktualizacja: 01.09.2017 Utworzono: 01.09.2017
Zawiadomienie o wyborze oferty
G.271.7.2017
więcej...
Aktualizacja: 29.08.2017 Utworzono: 29.08.2017
G.271.7.2017
Informacja z otwarcia ofert wrt. 86 ust.5 Pzp.
więcej...
Aktualizacja: 17.08.2017 Utworzono: 17.08.2017

archiwum... Początek strony