Zamówienia Publiczne

G.271.7.2017
Informacja z otwarcia ofert wrt. 86 ust.5 Pzp.
więcej...
Aktualizacja: 17.08.2017 Utworzono: 17.08.2017
G.271.7.2017
UWAGA !!!
Modyfikacja SIWZ
Przebudowa odcinka drogi gminnej od m. Radłów – ul. Lipowa - do m. Stare Karmonki – do posesji nr 11

więcej...
Aktualizacja: 16.08.2017 Utworzono: 02.08.2017
G271.6.2017
Informacja z otwarcia ofert

Dot zamówienia pn:Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej Ligota Oleska-Psurów z tranzytem do oczyszczalni ścieków w Sternalicach – etap I i II”.

więcej...
Aktualizacja: 10.08.2017 Utworzono: 10.08.2017
G.271.6.2017
Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej Ligota Oleska – Psurów z tranzytem do oczyszczalni ścieków Sternalice na terenie gm. Radłów pow. Oleski woj. Opolskie.
więcej...
Aktualizacja: 09.08.2017 Utworzono: 20.07.2017
G.271.5.2017
Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn.:Rozbudowa z przebudową budynku OSP Nowe Karmonki"
więcej...
Aktualizacja: 02.08.2017 Utworzono: 02.08.2017
G.271.5.2017
Informacja z otwarcai ofert w postepowaniu pn.: "Rozbudowa z przebudową budynku OSP Nowe Karmonki"
więcej...
Aktualizacja: 14.07.2017 Utworzono: 14.07.2017

archiwum... Początek strony