2010

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XXXVI/203/2010, Z dnia: 27.10.2010, Zmieniana: XXX/165/2009
w sprawie: zmiany uchwały nr 165/XXX/2009 Rady Gminy Radłów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2010.

Załączniki:
u203_10.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 05.12.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 05.12.2010 , wersja 1
Numer: XXXVI/204/2010, Z dnia: 27.10.2010, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Załączniki:
u204_10.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 05.12.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 05.12.2010 , wersja 1
Numer: XXXV/201/2010, Z dnia: 02.09.2010, Zmieniana:  
w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Załączniki:
u201_35.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 04.10.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 04.10.2010 , wersja 1
Numer: XXXV/199/2010, Z dnia: 02.09.2010, Zmieniana:  
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Radłów nieruchomości gruntowych.
Załączniki:
u199_35.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 04.10.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 04.10.2010 , wersja 1
Numer: XXXV/196/2010, Z dnia: 02.09.2010, Zmieniana: XXX/165/2009
w sprawie: zmiany uchwały nr 165/XXX/2009 Rady Gminy Radłów
z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
na rok 2010.
Załączniki:
u196_35.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 04.10.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 04.10.2010 , wersja 1
Numer: XXXV/197/2010, Z dnia: 02.09.2010, Zmieniana:  
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rozbudowa budynku gimnazjum w Radłowie".
Załączniki:
u197_35.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 04.10.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 04.10.2010 , wersja 1
Numer: XXXV/198/2010, Z dnia: 02.09.2010, Zmieniana:  
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Załączniki:
u198_35.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 04.10.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 04.10.2010 , wersja 1
Numer: XXXV/200/2010, Z dnia: 02.09.2010, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia Gminy Radłów do projektu: „Gmina Radłów miejscem ludzi aktywnych" nr POKL .07.03.00-16-129/09
Załączniki:
u200_35.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 04.10.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 04.10.2010 , wersja 1
Numer: XXXV/195/2010, Z dnia: 02.09.2010, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bogatynia.
Załączniki:
u195_35.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 04.10.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 04.10.2010 , wersja 1
Numer: XXXIV/191/2010, Z dnia: 07.07.2010, Zmieniana:  
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu.
Załączniki:
u191_10.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 30.07.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 30.07.2010 , wersja 1
Numer: XXXIV/190/2010, Z dnia: 07.07.2010, Zmieniana:  
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu.
Załączniki:
u190_10.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 30.07.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 30.07.2010 , wersja 1
Numer: XXXIV/193/2010, Z dnia: 07.07.2010, Zmieniana:  
w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie udziału we współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w Radłowie
Załączniki:
u193_34_10.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 09.08.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 09.08.2010 , wersja 1
Numer: XXXIV/189/2010, Z dnia: 07.07.2010, Zmieniana:  
w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze.
Załączniki:
u189_10.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 30.07.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 30.07.2010 , wersja 1
Numer: XXXIV/188/2010, Z dnia: 07.07.2010, Zmieniana:  
w sprawie: zmiany uchwały nr 165/XXX/2009 Rady Gminy Radłów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2010.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 30.07.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 30.07.2010 , wersja 1
Numer: XXXIV/194/2010, Z dnia: 07.07.2010, Zmieniana:  
w sprawie: uchylenia uchwały Rady Gminy w Radłowie w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Radłów
Załączniki:
u194_10.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 30.07.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 30.07.2010 , wersja 1
 1 2 3 4 5 
Początek strony