Zawiadomienie o wyborze oferty (wygasły...)

 

                                                                                                           Radłów, dnia 25.08.2017 r.

 

G.271.8.2017

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia podprogowego na realizację zamówienia pn.: „ Źródła Prosny - Zagospodarowanie terenu o funkcji rekreacyjno – wypoczynkowej ” w miejscowości Wolęcin

 

  1. Została wybrana oferta firmy:

           

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego

            „ TECHMES”

            inż. Mariusz Sokołowski

            Biskupice 13 , 46 – 331 Radłów

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

 Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym.

Wybrana oferta odpowiada wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym jest najkorzystniejsza i uzyskała największą łączną liczbę punktów:

liczba punktów w kryterium wysokość ceny ofertowej brutto – 90,00 pkt,

liczba punktów w kryterium długość gwarancji - 6,00 pkt,

łączna liczba punktów – 96,00 pkt.

          

II .Zestawienie złożonych ofert:

 

W wyznaczonym terminie do dnia 24.08.2017 do godz. 9 00 złożono 2 oferty:

Treść zawiadomienia w załączeniu

 


powrót...
Informacja wytworzona przez Jacek Wróbel dnia 25.08.2017
Opublikowana przez Jacek Wróbel dnia 25.08.2017. Wygasa 20.09.2017. Odsłon 90, Wersja 1
Początek strony