G.271.11.2017 (wygasły...)

G.271.11.2017

 

 

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu oraz zakończeniu postepowania bez wyboru zamówienia podprogowego

na realizację zamówienia pn.: „Zakup z dostawą dwóch fabrycznie nowych kosiarek

samojezdnych ( traktorki)”.

 

 

 

I. Zamawiający: Gmina Radłów ul. Oleska 3, 46 – 331 Radłów informuje, że w zapytaniu ofertowym podprogowym pod nazwą: „Zakup z dostawą dwóch fabrycznie nowych kosiarek samojezdnych ( traktorki) w wyznaczonym terminie do 05.10.2017r do godziny 9:00 zostało złożonych 7 ofert.

 

Po analizie złożonych ofert Zamawiający zgodnie z pkt 8 zapytania ofertowego zdecydował o unieważnieniu oraz zakończeniu postepowania bez wyboru oferty.

 

II Zawiadomienie umieszczono na stronie internetowej www.bip.radlow.pl, oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego.    

 

Dziękujemy Państwu za udział w niniejszym postępowaniu, zapraszając jednocześnie do udziału w następnych.

 

 


powrót...
Informacja wytworzona przez Jacek Wróbel dnia 09.10.2017
Opublikowana przez Jacek Wróbel dnia 09.10.2017. Wygasa 28.11.2017. Odsłon 52, Wersja 1
Początek strony