G.271.3.2017 (wygasły...)

Radłów, dnia 13.06.2017 r.

 G.271.3.2017

 ZAWIADOMIENIE

o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia podprogowego na realizację zamówienia pn „Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,23 kV wraz z punktami oświetlenia ulicznego w miejscowości Radłów przy ul. Oleskiej, gm. Radłów”.

  1. Została wybrana oferta firmy:

 Zakład Elektroinstalacyjny „OLDA”

 Dariusz Urbański, Wędrynia 55,

 46 – 275 Chudoba

 Uzasadnienie wyboru oferty:

Wybrana oferta posiada najniższą cenę ofertową. Zamawiający do wyboru oferty przyjął jedno kryterium oceny ofert cena – 100 %.

 

Dziękujemy Państwu za udział w niniejszym postępowaniu, zapraszając jednocześnie do udziału w następnych.

Zawiadomienie o wyborze oferty w załaczeniu
powrót...
Informacja wytworzona przez Jacek Wróbel dnia 13.06.2017
Opublikowana przez Jacek Wróbel dnia 13.06.2017. Wygasa 14.06.2017. Odsłon 50, Wersja 1
Początek strony