Zamówienia Podprogowe

Zawiadomieniue o wyborze oferty G.271.4.2017
Zawiadomienie o wyborze oferty w postepowaniu podprogowym pod nazwą. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radłów – VIII nabór”
więcej...
Aktualizacja: 23.06.2017 Utworzono: 23.06.2017
Zapytanie ofertowe G.271.4.2017
„Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Radłów- VIII nabór”.
więcej...
Aktualizacja: 14.06.2017 Utworzono: 14.06.2017
Zapytanie 3/2017
ZAPYTANIE OFERTOWE 3/2017 Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,23 kV wraz z punktami oświetleni ulicznego w miejscowości Radłów przy ul. Oleskiej, gm. Radłów”
więcej...
Aktualizacja: 26.05.2017 Utworzono: 26.05.2017

archiwum... Początek strony