2017

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA
Numer: G.6733.1.2017, Z dnia: 16.02.2017
Zawiadamiam, że w dniu 16 luty 2017 roku, została wydana decyzja Nr 1/2017 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie trasy rowerowej w Kościeliskach na działkach o nr ewidencyjnych 614, 582, 584, 579, 585, 586, 590, 591, 593, 597, 606, 608, 629 k.m. 32 nr 680, 656, 682, 679, 691, 690, 703, 704, 705, 716, 770, 771, 772, 783 k.m. 33 nr 1055, 841, k.m. 51 nr 789, 795, 796, 860, 861 k.m. 52 nr 821 k.m. 6 nr 8 k.m. 3
Informacja wytworzona przez Piotr Górski dnia 16.02.2017.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 20.02.2017 , wersja 1
Numer: G.6733.1.2017, Z dnia: 18.01.2017
OBWIESZCZENIE zawiadamiam,że w dniu 16.12.2016 r., na wniosek Powiatu Oleskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie trasy rowerowej w Kościeliskach na działkach o nr ewidencyjnych 614, 582, 584, 579, 585, 586, 590, 591, 593, 597, 606, 608, 629 k.m. 32 nr 680, 656, 682, 679, 691, 690, 703, 704, 705, 716, 770, 771, 772, 783 k.m. 33 nr 1055, 841, k.m. 51 nr 789, 795, 796, 860, 861 k.m. 52 nr 821 k.m. 6 nr 8 k.m. 3
Informacja wytworzona przez Piotr Górski dnia 18.01.2017.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 20.01.2017 , wersja 1
Początek strony